Hudba Händel: Flétnové sonáty
Rok vydání
2018
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0428-2
EAN
099925042820
Celková délka
01:40:50
Interpret

Händel: Flétnové sonáty

Händel: Flétnové sonáty

Z komentáře k původnímu LP albu 1 11 1891 vydanému v roce 1976 v Supraphonu a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
Při prvním letmém pohledu se zdá, jako by Händelova instrumentální tvorba představovala jen poměrně malou a nedůležitou část jeho obrovitého životního díla, jako vy stála jen kdesi na jeho okraji. Vnější okolnosti se to zdají potvrzovat. Händela po celý život zajímala především dramatická hudba, jak to dokládá nejen rozsah jeho dramatického díla, ale i dokumenty z jeho života. Většinu svých instrumentálních skladeb napsal Händel na počátku své tvůrčí dráhy. Z pozdější doby jsou jen slavné Concerti grossi op. 6 a některé koncerty varhanní. Navíc řada jeho instrumentálních děl vznikla jako transkripce či úprava jiných jeho skladeb - což vše by se zdálo nasvědčovat tomu, že instrumentální tvorba ležela mimo vlastní sféru skladatelova zájmu, že ji komponoval jen jakoby letmo, ve chvatu, z vnějšího popudu. Při bližším zkoumání se však celá věc jeví jinak. Händelovy instrumentální skladby nejsou ve skutečnosti jen chvatně vytvořenými pracemi příležitostnými: jsou integrální, svébytnou a velmi cennou složkou Händelova životního díla, tvoří zajímavý protipól jeho tvorby dramatické a jsou svědectvím mnoha vývojových vazeb a souvislostí mezi Händelem a starými tradicemi evropské instrumentální hudby...
Soubor sonát na této nahrávce obsahuje díla, jež vznikla v rozpětí více než dvou desítek let a jež proto představují i různý stupeň Händelovy skladatelské zralosti...ač dobou svého vzniku ani jinak nepředstavují homogenní celek, jsou nicméně velmi zajímavým průhledem do méně známé oblasti skladatelovy tvorby. Právě jejich soustředění do jedné nahrávky umožňuje ocenit jejich různotvárnost, bohatství melodických, rytmických, ryze z ducha nástroje rostoucích nápadů a jejich neotřelé, osobité zpracování. Pro dnešek tak ožívají skladby, jež byly ve své době velmi hrány, opisovány, vydávány. Dovedly ve svém základním tvaru potěšit amatéra a virtuosovi přitom poskytovaly příležitost vyzdobit je a dotvořit tak, aby jeho mistrovství v nich zazářilo v plném lesku.
Zdeňka Pilková
139 Kč
Rok vydání
2018
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0428-2
EAN
099925042820
Celková délka
01:40:50
Interpret

Jednotlivé části

Album 1
Grave 00:02:45 15 Kč
/
Allegro 00:01:57 15 Kč
/
Adagio 00:01:11 15 Kč
/
Allegro 00:02:28 15 Kč
/
Larghetto 00:02:27 15 Kč
/
Andante 00:03:50 15 Kč
/
Adagio 00:01:10 15 Kč
/
Presto 00:01:45 15 Kč
/
Larghetto 00:03:35 15 Kč
/
Allegro 00:03:05 15 Kč
/
Adagio 00:02:32 15 Kč
/
Allegro 00:03:49 15 Kč
/
Adagio 00:01:52 15 Kč
/
Allegro 00:02:00 15 Kč
/
Adagio 00:02:33 15 Kč
/
Bourée 00:00:56 15 Kč
/
Menuetto 00:01:25 15 Kč
/
Larghetto 00:02:51 15 Kč
/
Allegro 00:02:05 15 Kč
/
Larghetto 00:02:36 15 Kč
/
A tempo di Gavotti 00:02:00 15 Kč
/
Allegro 00:01:21 15 Kč
/
Album 2
Largo 00:02:35 15 Kč
/
Vivace 00:03:17 15 Kč
/
Presto 00:02:11 15 Kč
/
Adagio 00:01:51 15 Kč
/
Alla breve 00:01:52 15 Kč
/
Andante 00:03:53 15 Kč
/
A tempo di Minuett 00:02:08 15 Kč
/
Larghetto 00:02:35 15 Kč
/
Allegro 00:02:16 15 Kč
/
Siciliana 00:01:31 15 Kč
/
Allegro 00:01:58 15 Kč
/
Adagio 00:02:33 15 Kč
/
Allegro 00:02:20 15 Kč
/
Adagio 00:02:36 15 Kč
/
Allegro 00:01:47 15 Kč
/
Adagio 00:02:09 15 Kč
/
Allegro 00:01:29 15 Kč
/
Grave 00:01:41 15 Kč
/
Minuet 00:02:02 15 Kč
/
Adagio 00:02:37 15 Kč
/
Allegro 00:02:03 15 Kč
/
Largo 00:01:15 15 Kč
/
Allegro 00:01:58 15 Kč
/

Více