Hudba Soudobá sovětská hudba (Šostakovič, Čajkovskij)
Rok vydání
2018
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0429-2
EAN
099925042929
Celková délka
00:50:02
Interpret

Soudobá sovětská hudba (Šostakovič, Čajkovskij)

Soudobá sovětská hudba (Šostakovič, Čajkovskij)

Z komentáře k původnímu LP albu 11 0420 vydanému Pantonem v roce 1973 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
"Hudba je schopna vyjádřit ničivou a dusnou dramatičnost, pocity štěstí, smutek i extázi, melancholii spolu s bezprostřední radostí, a to nejen v hrubých obrysech, nýbrž v nejjemnějších odstínech, přechodech mezi nimi, které nejsou postižitelné slovy a jsou blízké snad pouze malířství." Tato Šostakovičova slova jakoby korespondovala se skladatelovou kvartetní tvorbou, v níž poznáme nejpřesvědčivěji tvůrčí ideály této podivuhodné umělecké osobnosti našeho věku. Od r. 1938 napsal Šostakovič čtrnáct
kvartetů. Získal zkušenosti nejdříve na pěti symfoniích a dvou operách, aby se plně soustředil na hodnoty nejsubtilnější a stvořil tak hudební svět, jenž se svým způsobem ocitá v rovině Beethovenově. Kvartet č. 13 je rovnocenným dovětkem XIV. symfonie. Dýchá obsahovostí hamletovské a faustovské polohy. Jeho nejvypjatější místa nesou znaky eticko-ideové fyziognomie XIV. symfonie. Při všem smutku je Kvartet č. 13 dílem mužným a pevným, elegickým, ne ovšem pesimistickým. Působí jako výjimečný umělecký přízrak o prchavosti, avšak přece jen opojení z lidského života....Je uměleckým činem, jenž inspiruje k přemýšlení o podstatě života a uchvacuje svou velkou krásou.
Partita pro violoncello a komorní ansámble Borise Alexandroviče Čajkovského (*1925) je výbornou uměleckou podobiznou svého autora, jenž je dokonale vybaven kompoziční technikou, invencí a schopností lapidárního hudebního vyjádření, jež je prosyceno vášnivou vzrušeností. Tato hudba, blízká zejména v úvodu až k persifláži, udivuje zvláštní sugescí svého fluida.. B.A.Čajkovskij zřejmě hledal nové zvukové a barevné prvky, aby v závěrečné části povznesl zpravidla koncertantně chápanou hudební formu do výšin filosofické přemýšlivosti. Tímto dílem se B.A.Čajkovskij představuje jako výrazná osobnost současné sovětské hudby.
Jiří Štilec, 1973
69 Kč
Rok vydání
2018
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0429-2
EAN
099925042929
Celková délka
00:50:02
Interpret

Jednotlivé části

Smyčcový kvartet č. 13 (jednovětý), op. 138 00:18:28
/
Vozrožděnie 00:01:46 15 Kč
/
Junošu, gorko rydaja, revnivaja děva branila.... 00:01:16 15 Kč
/
Čto v imeni těbě moem? 00:01:28 15 Kč
/
Proščanie 00:01:38 15 Kč
/
Dvanáct not 00:03:31 15 Kč
/
Tokáta I. 00:01:54 15 Kč
/
Kánon 00:04:17 15 Kč
/
Tokáta II. 00:04:14 15 Kč
/
Tokáta III. 00:03:09 15 Kč
/
Závěr 00:08:21 15 Kč
/

Více