Hudba Dvořák: Čtyři sbory, op. 29, V přírodě, op. 63, Novák: Dvanáct ukolébavek
Rok vydání
2018
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0702-2
EAN
099925070229
Celková délka
00:47:35
Interpret

Dvořák: Čtyři sbory, op. 29, V přírodě, op. 63, Novák: Dvanáct ukolébavek

Dvořák: Čtyři sbory, op. 29, V přírodě, op. 63, Novák: Dvanáct ukolébavek

Z komentáře k původnímu LP albu vydanému Supraphonem v roce 1977 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
Neznáme důvody, proč tvorba ANTONÍNA DVOŘÁKA z počátku roku 1876 nese tolik rysů bolestného neklidu, úzkostného zamyšlení a melancholie, jež ještě před polovinou roku vyvrcholily náčrtem oratoria Stabat Mater...Snad tu přeznívají ještě některé inspirační podněty z opery Vanda, vytvořené v druhé polovině roku 1875, a přenášejí se i do děl s nevysloveným programem, jako je na počátku roku 1876 komponované Klavírní trio g moll a Smyčcový kvartet E dur. Mezi těmito díly a náčrtem Stabat Mater vznikají ČTYŘI SBORY, op. 29, představující vlastně vývojový článek mezi prvním a dalšími cykly Moravských dvojzpěvů, aspoň pokud jde o sbory Nepovím a Opuštěný, komponované rovněž na texty ze slavné sbírky Sušilovy. Tyto dva sbory mají ostatně víc dvořákovské osobitosti, originality v modulačních plánech i rytmických a metrických zajímavostí, než prvé dva sbory cyklu, psané na slova Adolfa Heyduka...Situace, za vytvořil v r. 1882 Dvořák svůj opus 63, pět smíšených sborů na slova Vítězslava Hálka se stejným názvem, jaký zvolil předčasně zesnulý básník pro svou poslední sbírku veršů, byla zcela jiná: Dvořák už překročil práh, dělící jej od proslulosti nejen domácí, jeho Moravské dvojzpěvy a prvá rada Slovanských tanců už vítězně pronikly do světa, ...pracuje na opeře Dmitrij, jíž chce přispět k repertoárové pokladnici tehdy právě po požáru nově budovaného Národního divadla, a pro týž účel dokončil právě pozoruhodnou scénickou hudbu ke hře o Josefu Kajetánu Tylovi se slavnou předehrou "Můj domov". V Hálkových verších - básník jej už předtím inspiroval k vlastenecky rozhořelému Hymnu z básně Dědicové Bílé hory a ke dvanácti Večerním písním - spatřoval jistě nejen náladovou přírodní lyriku, vlastnímu cítění tak blízkou, umožňující vytvářet zvukově působivé, místy až k impresionismu poukazující hudební obrázky, ale i obzíravý pohled na velikost věčně se obrozující životodárné přírody, jejíž harmonie by měla pořádat i vztahy v lidské společnosti....
Po rušných a vyčerpávajících dnech oslav, jimiž česká kulturní veřejnost nadšeně uctila v r. 1930 skladatelovy šedesátiny, došlo u Vítězslava Nováka k jakési protikladné reakci - jakoby počínal cítit příchod stáří, rozhoduje se k uměleckému účtování a koncipuje svou mohutnou Podzimní symfonii. Obtížná práce na kontrapunkticky složité prvé větě díla...si vyžádala tolik sil, že skladatel potřeboval určitý oddech k načerpání nového dechu. Našel jej v kompozici cyklu ženských sborů bez průvodu:"z nedostatku vhodných básní umělých," sděluje skladatel,"zvolena ke zhudebnění lidová kolébavka. Její obsah, ženskému cítění tak blízký, připouštěl vyjádření nálad nejrůznějších: od dětského popěvku až k blaženosti i tragice mateřství."....
Jarmil Burghauser
69 Kč
Rok vydání
2018
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0702-2
EAN
099925070229
Celková délka
00:47:35
Interpret

Jednotlivé části

Místo klekání 00:02:06 15 Kč
/
Ukolébavka 00:02:41 15 Kč
/
Nepovím 00:02:04 15 Kč
/
Opuštěný 00:02:42 15 Kč
/
Napadly písně v duši mou 00:02:45 15 Kč
/
Večerní les rozvázal zvonky 00:04:21 15 Kč
/
Žitné pole 00:01:44 15 Kč
/
Vyběhla bříza běličká 00:01:42 15 Kč
/
Dnes do skoku a do písničky 00:02:46 15 Kč
/
Pastorální 00:01:52 15 Kč
/
Za soumraku 00:01:54 15 Kč
/
Na Slovensku 00:01:43 15 Kč
/
Při měsíčku 00:01:55 15 Kč
/
Na moravských lukách 00:01:23 15 Kč
/
Ukolébavka t.č. nejšťastnější maminky na světě 00:01:45 15 Kč
/
Ukolébavka poněkud nepokojná 00:02:59 15 Kč
/
V těžké chvíli 00:02:03 15 Kč
/
Z Bezručova kraje 00:01:44 15 Kč
/
Ukolébavka děcku, které se už neprobudí 00:02:07 15 Kč
/
Dětská (Jak si ji děvčátka při hře zpívají) 00:02:24 15 Kč
/
Rajská 00:02:55 15 Kč
/

Více