Hudba Hudba ve svatovítské katedrále v 18. a 19. století
Rok vydání
2018
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0663-2
EAN
099925066321
Celková délka
00:52:49
Interpret

Hudba ve svatovítské katedrále v 18. a 19. století

Hudba ve svatovítské katedrále v 18. a 19. století

Z komentáře k původnímu LP albu 1112 3357 vydanému v Supraphonu v roce 1984 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
Bitvou na Bílé hoře začíná v českých dějinách třistaleté období národní nesamostatnosti. V důsledku takto vzniklé společenskopolitické situace převažuje v české hudbě až do poloviny 19. století hudba chrámová, a to jak v tvorbě, tak i v interpretaci. Proto také v této době nejvyšším postavením, jaké mohl zastávat v Čechách výkonný hudebník, bylo místo ředitele kůru ve svatovítské katedrále na Pražském hradě. Dosáhnout toho však nebylo snadné. Tehdejší chorregenti museli úspěšně plnit funkce skladatele, interpreta, dramaturga i ředitele orchestru. Období nejvyšší slávy svatovítského kůru lze vymezit začátkem 18. století, kdy česká hudba definitivně překonává vývojové zpoždění zaviněné devastací země ve třicetileté válce a následnými represáliemi, a polovinou19. století, kdy se její těžiště přesouvá do oblasti národního obrození...Ceciliánská reforma druhé poloviny 19. století podstatně omezila instrumentální hudbu v chrámě a do popředí zájmu pražské hudební veřejnosti se stále více dostává opera, symfonická hudba i obrozenecké pěvecké sbory. Nicméně zůstává faktem, že výrazný kvalitativní vzestup české hudby ve druhé polovině 19. století si nelze vysvětlit bez dvěstěletého podhoubí kantorské tradice, jejímž špičkovým zjevem byl právě kůr katedrály sv. Víta na Pražském hradě.,,
Vladimír Koronthály
69 Kč
Rok vydání
2018
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0663-2
EAN
099925066321
Celková délka
00:52:49
Interpret

Jednotlivé části

Moteto Justus ut palma florebit 00:07:41 15 Kč
/
Requiem 00:06:50 15 Kč
/
Communio Factus est repente 00:03:01 15 Kč
/
Antifona Indica nobis 00:08:31 15 Kč
/
Aria pastoralis in G 00:07:11 15 Kč
/
Mše č. 8 e moll (Kyrie) 00:04:50 15 Kč
/
Missa solemnis C dur (Gloria) 00:06:48 15 Kč
/
Ave Maria 00:04:55 15 Kč
/
Offertorium Terra tremuit 00:03:02 15 Kč
/

Více