Hudba Šostakovič: Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr, Boháč,J. Koncert pro klavír a orchestr
Rok vydání
2018
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0540-2
EAN
859692505402
Celková délka
00:39:36
Interpret

Šostakovič: Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr, Boháč,J. Koncert pro klavír a orchestr

Šostakovič: Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr, Boháč,J. Koncert pro klavír a orchestr

Z komentáře k původnímu LP albu 11 0539 vydanému Pantonem v roce 1975 a nyní vycházejícímu v Supraphonu poprvé digitálně:
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ (1906-1975) napsal svůj první klavírní koncert v roce 1933. Byl také v témže roce interpretem jeho premiéry. Hudba koncertu přímo hýří veselostí a hemží se muzikantskými vtipy. Tak v díle nalezneme například názvuky na Haydnovu "slepičí" sonátu, na prokofjevovský klavírní styl, na lisztovskou virtuozitu atd., což vše není ovšem míněno vážně, ale jako bujará, rozjařená parodie, jaké by se postižený určitě srdečně zasmál. Dialogy klavíru a trubky mají leckde tak příkré náladové kontrasty, že i zde jde zřetelně o parodii. Jsou zde i náhlá příkrá modulační vybočení, působící dojmem, že klavírista "zabloudil". Ale i to souvisí se Šostakovičovou humornou koncepcí. Z každé noty je patrné, že se skladatel při kompozici upřímně bavil. A zřejmě bylo jeho ideou, aby tytéž pocity měl posluchač. Na hodnotě díla to ovšem naprosto nic neubírá, naopak, je málo tak radostně a optimistické hudby, jakou přináší tento koncert. Pro doprovod je zvolen orchestr barokního sestavení, doplněný trubkou, která má v díle nemalý a nikoli snadný part. Na nahrávce je v rukách našeho předního umělce na tento nástroj, člena České filharmonie Miroslava Kejmara. Klavírní umění Dagmar Baloghové je neodmyslitelnou součástí našeho koncertního dění na našich pódiích i zahraniční reprezentaci. V jejím širokém repertoáru...má významné místo soudobá tvorba česká i světová..provedení na této desce zachyceného Šostakovičova klavírního koncertu patří k nejvýraznějším uměleckým úspěchům Baloghové z poslední doby
Klavírní koncert JOSEFA BOHÁČE (1929) byl napsán v roce 1974 a poprvé uveden v interpretaci Mirky Pokorné...Autor sám říká o svém díle:"Chtěl jsem napsat hudbu, hovořící soudobě a zároveň pro posluchače přístupně, která by zároveň dala pianistovi příležitost k uplatnění jeho technických a výrazových schopností a současně ho inspirovala k zaujatému tvůrčímu prožitku". Tuto svou ideu splnil Josef Boháč s pozoruhodným úspěchem...Sólista i bohatě barevně instrumentovaný orchestr (což je pro Boháčovu tvorbu příznačné) jsou stále rovnocennými partnery buď v rovině vystihující český překlad latinského slova concertare - zápasiti, nebo v lyrickém či vzrušeném dialogu.Mirka Pokorná patří mezi přední české pianistky. Získala laureátské tituly v několika významných mezinárodních soutěžích (na Mezinárodním festivalu mládeže v Berlíně, Mezinárodní klavírní soutěž Pražského jara atd.)..Na svých samostatných zájezdech navštívila většinu evropských zemí a Japonsko...
Dr. Jaromír Kříž
69 Kč
Rok vydání
2018
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0540-2
EAN
859692505402
Celková délka
00:39:36
Interpret

Jednotlivé části

Allegro moderato (att.) 00:06:29 15 Kč
/
Lento (att.) 00:07:02 15 Kč
/
Moderato (att.) 00:01:32 15 Kč
/
Allegro brio 00:07:14 15 Kč
/
Koncert pro klavír a orchestr (jednovětý) /1974/ 00:17:19
/