Hudba Komorní dílo Leoše Janáčka
Rok vydání
2018
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0529-2
EAN
099925052928
Celková délka
04:22:42
Interpret

Komorní dílo Leoše Janáčka

Komorní dílo Leoše Janáčka

Z obsáhlého komentáře k původnímu 5LP kompletu 81 0772-1 Komorní dílo Leoše Janáčka vydanému Pantonem v roce 1987 a nyní vycházejícímu v Supraphonu poprvé digitálně:

Komorní tvorba představuje v hudebním myšlení LEOŠE JANÁČKA (13. 7. 1854 - 12. 8. 1928) jeden ze základních principů jeho tvorby. Janáček je jako skladatel těsně spjat s lidským hlasem,
který jej nejprve zaujme ve sborové faktuře. Proces jakési individualizace vede odtud k zájmu o operu a hudební drama. S tím ovšem souvisí až vědecky důkladný zájem o studium lidské řeči
a zejména jejich krajních poloh, stýkajících se s hudbou. Janáček stylizuje odpozorované situace do tvaru nápěvků mluvy; melodika a rytmika skladatele tedy pramení v oblastech, jež se úzce dotýkají
řeči a zpěvu. Jak s tím souvisí komorní tvorba? Proč je integrální součástí Janáčkova pohledu na hudbu a jeho hudební myšlení? Především proto, že Janáček potřebuje individualizovaný projev jednotlivých barev, které vypovídají samostatně, každá za sebe. Zesilování a vyplňování zvukového prostoru, to je jiný a zřejmě sekundární aspekt skladatelovy tvorby. Proto je Janáček především sólový a komorní ve smyslu individuálního užití vrstvy, plochy a barvy. Připomíná nám na zcela opačném pólu hudebního myšlení individualizované témbry Antona Webera, s nímž má společné jen některé rysy sóničnosti. I když celý život Janáček toužil být orchestrálním skladatelem straussovského typu a tato touha byla zřejmě živena poslechem tvorby české plejády vynikajících orchestrálních a symfonických tvůrců (Suk, Novák), přece se v brněnském prostředí dostával k orchestru mnohem méně častěji, Vytvořil si tak svůj přístup, v němž dominují sólové postupy a kde vedle častého užití sólových nástrojů nebo skupin (4 violy, 4 housle, viola d'amour atp.), především převládá sólové užití té které barvy spájené montážní technikou s jinými barvami do mozaiky, jejíž dynamiku vytváří kontrast jednotlivých vrstev a jejich vzájemný poměr. Chceme-li pochopit zvláštní význam komorní a sólové tvorby Leoše Janáčka, měli bychom těmto aspektům věnovat pozornost...
349 Kč
Rok vydání
2018
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0529-2
EAN
099925052928
Celková délka
04:22:42
Interpret

Jednotlivé části

Album 1
Tema con variazioni pro klavír (Zdenčiny variace) 00:10:08
/
I. řada - Naše večery (Moderato). Něžně 00:03:42 20 Kč
/
I. řada - Lístek odvanutý (Andante) 00:03:30 20 Kč
/
I. řada - Pojďte s námi! (Andante) 00:01:02 20 Kč
/
I. řada - Frýdecká Panna Maria (Grave) 00:03:30 20 Kč
/
I. řada - Štěbetaly laštovičky (Con moto) 00:01:55 20 Kč
/
I. řada - Nelze domluvit! (Andante) 00:02:09 20 Kč
/
I. řada - Dobrou noc! (Andante) 00:03:20 20 Kč
/
I. řada - Tak neskonale úzko! (Andante) 00:03:16 20 Kč
/
I. řada - V pláči (Larghetto) 00:02:53 20 Kč
/
I. řada - Sýček neodletěl! (Andante) 00:03:42 20 Kč
/
II. řada - Andante 00:02:41 20 Kč
/
II. řada - Allegretto-Presto 00:04:08 20 Kč
/
II. řada - Piu mosso (Paralipomena) 00:02:39 20 Kč
/
II. řada - Vivo (Paralipomena) 00:02:27 20 Kč
/
II. řada - Allegro-Adagio (Paralipomena) 00:05:07 20 Kč
/
Album 2
Andante 00:03:15 20 Kč
/
Molto adagio 00:03:59 20 Kč
/
Andantino /att./ 00:02:31 20 Kč
/
Presto. Meno mosso 00:04:03 20 Kč
/
Předtucha. Con moto 00:05:46 20 Kč
/
Smrt. Adagio 00:06:40 20 Kč
/
Vzpomínka 00:01:20 20 Kč
/
Con moto - Andante 00:04:57 20 Kč
/
Con moto - Adagio 00:04:09 20 Kč
/
Allegro 00:02:36 20 Kč
/
Sonáta pro housle a klavír 00:16:24
/
Album 3
Potkal jsem mladou cigánku. Andante 00:01:10 20 Kč
/
Ta černá cigánka. Con moto 00:01:12 20 Kč
/
Svatojánské mušky. Andante 00:01:54 20 Kč
/
Už mladé vlaštúvky. Andante /att./ 00:01:09 20 Kč
/
Těžko se mi oře. Adagio 00:00:41 20 Kč
/
Hajsi, vy siví volci. Allegro 00:01:37 20 Kč
/
Ztratil sem kolíček. Con moto 00:00:41 20 Kč
/
Nehleďte, volečci, tesklivo k úvratím. Andante 00:01:04 20 Kč
/
Vítaj, Janíčku 00:02:45 20 Kč
/
Bože dálný, nesmrtelný. Un poco piu mosso 00:04:23 20 Kč
/
Tahne vůňa k lesu. Con moto 00:03:27 20 Kč
/
Tmavá olšinka, chladná studénka /att./ 00:00:54 20 Kč
/
Klavír sólo - Andante 00:02:42 20 Kč
/
Slnéčko sa zdvihá, stín sa krátí. Adagio 00:01:01 20 Kč
/
Moji siví volci, co na mne hledíte? Allegro 00:00:55 20 Kč
/
Co sem to udělal? Adagio 00:01:15 20 Kč
/
Co komu súzeno, tomu neuteče. Recitativo /att./ 00:01:27 20 Kč
/
Nedbám já včil o nic, než aby večer byl 00:01:19 20 Kč
/
Letí straka letí. Andante 00:01:32 20 Kč
/
Mám já panenku. Con moto 00:00:44 20 Kč
/
Můj drahý tatíčku. Meno mosso 00:00:57 20 Kč
/
Sbohem, rodný kraju. Andante 00:01:57 20 Kč
/
Říkadla na lidové texty pro 9 hlasů a komorní soubor 00:14:30
/
Album 4
Adagio. Con moto 00:04:28 20 Kč
/
Con moto 00:04:26 20 Kč
/
Con moto. Vivo. Andante 00:04:16 20 Kč
/
Con moto. (Adagio). Piu mosso 00:05:43 20 Kč
/
Andante. Con moto. Allegro 00:06:34 20 Kč
/
Adagio. Vivace 00:06:39 20 Kč
/
Moderato. Adagio. Allegro 00:06:44 20 Kč
/
Allegro. Andante. Allegro 00:08:36 20 Kč
/
Album 5
Moderato 00:05:40 20 Kč
/
Piu mosso 00:03:17 20 Kč
/
Con moto 00:03:19 20 Kč
/
Allegro 00:04:18 20 Kč
/
Allegro 00:04:29 20 Kč
/
Adagio 00:05:16 20 Kč
/
Allegretto 00:04:02 20 Kč
/
Andante 00:06:05 20 Kč
/
Allegro 00:03:44 20 Kč
/
Moderato 00:05:00 20 Kč
/
Allegro 00:04:01 20 Kč
/
Con moto 00:05:00 20 Kč
/

Více