Hudba Novák: Sbory
Rok vydání
2018
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0920-2
EAN
099925092023
Celková délka
00:47:04
Interpret

Novák: Sbory

Novák: Sbory

Z komentáře k původnímu LP albu 1112 2799 se sbory Vítězslava Nováka vydanému Supraphonem v roce 1980 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
Sborová tvorba VÍTĚZSLAVA NOVÁKA (*5.12.1870 – †18.7.1949 ) nemá vlastní jednotnou vývojovou linii ani speciální estetiku, protože jednotlivé sbory a vokální cykly různého stylu a různých technik se přimykají k hlavním vývojovým proudům celého Novákova díla. Různorodost Novákových sborových kompozic je pochopitelná a nutná. Skladatel je napsal v rozmezí padesáti let a za tuto dobu prošel složitým uměleckým i osobním vývojem a byl svědkem velkých dobových otřesů a změn. Nejhlouběji poznamenalo Novákovu sborovou tvorbu období konce devadesátých let a prvého desetiletí našeho století, kdy se trvale zformovaly základy jeho uměleckého typu i jeho hudební řeči...Kulturní vlivy konce století způsobily, že nová umělecká generace se odvracela od českého klasického umění sedmdesátých a osmdesátých let i od historismu a heroismu Palackého, Smetany, Alše a jejich součastníků. I Novák pociťoval potřebu negovat smetanovský a fibichovský typ monumentality, emancipovat se ze závislosti na svém učiteli Dvořákovi a odmítal navazovat na smetanovské tradice tak, jak to dokázal zejména ve sborové tvorbě J.B. Foerster…Doba jeho tvorbu podmiňovala a oplodňovala a Novák zpětně spolupracoval a vytvářel hudební kulturu doby. Do roku 1912 napsal díla, která se stala základními kameny jeho celoživotního díla, která se stala základními kameny jeho celoživotního uměleckého snažení, k níž se vracel a která tvořila pevnou tvrz jeho uměleckého bezpečí.
Proto také dramaturgický výběr nahrávek z Novákovy sborové tvorby se zaměřil na díla do roku 1912...
Stanislava Zachařová
99 Kč
Rok vydání
2018
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0920-2
EAN
099925092023
Celková délka
00:47:04
Interpret

Jednotlivé části

Nad všemi ohni a vodami 00:05:53 20 Kč
/
Letní slunovrat 00:05:40 20 Kč
/
Magické půlnoci 00:04:17 20 Kč
/
Zpívaly hořící hvězdy 00:05:30 20 Kč
/
Dva sbory pro ženské hlasy s průvodem klavíru 00:06:45 20 Kč
/
Hvězdy. Ženský sbor s průvodem klavíru 00:02:08 20 Kč
/
Šest mužských sborů. Cyklus, op. 37 - výběr (č. 1 Jarní, č. 5. Vánoční ukolébavka) 00:06:39 20 Kč
/
Na domácí půdě. Mužské sbory Op. 44 - výběr (č. 5 Dvanáct bílých sokolů, č. 8 Balada na Váhu) 00:10:12
/

Více