Hudba Suity
Rok vydání
2019
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0685-2
EAN
099925068523
Celková délka
00:48:05
Interpret

Suity

Suity

Z komentáře Olgy Zuckerové k původnímu LP albu 1 11 1867 "Lully, Vejvanovský, Fischer, Scheidt, Telemann SUITY" vydanému v Supraphonu v roce 1976 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
JEAN BAPTISTE LULLY (*28.11.1632 - †22.3.1687), skladatel italského původu aklimatizovaný ve Francii, působil od r. 1652 až do své smrti ve službách krále Ludvíka XIV. ..svou inteligencí, ctižádostí, temperamentem a zálibou v tanci si získal rázem sympatie mladého panovníka....jejich vztah nalezl svůj výraz v dlouhé řadě vzájemných komplimentů: ze strany královy to byly pocty, privilegia, dary; ze strany skladatelovy balety, holdovací opery, fanfáry, pochody pro elitní vojenské útvary...r.1672 získal od krále monopol na operní podnikání...tehdy začíná Lully řadu svých vrcholných operních děl a baletů. Vytváří žánr "tragédie lyrique! - francouzské vážné opery - ve kteréžto sféře je ARMIDE ET RENAUD z r. 1676 jedním z jeho posledních výtvorů. SUITA z oblíbených partií díla reprezentuje věrohodně Lullyho styl s jeho pevnou melodickou konturou a příznačným smyslem skladatele-tanečníka pro ostrou, svěží rytmizaci....
PAVEL JOSEF VEJVANOVSKÝ (*cca 1640 - †22.6.1693) náleží k nejvýznamnějším představitelům barokní kultury v naší zemi...SONATA A 6 CAMPANARUM představuje hudební líčení šesti typů zvonů. Barvitost a dramatická gradace ji pozvedá vysoko nad žánrový zvukomalebný obrázek; zdá se, že hudba sleduje nejen zvukovou krásu, ale i náladu, kterou přinášejí rozličná sdělení zvonů; po této stránce náleží vzrušená polyrytmie poslední části k nejsugestivněji napsaným stránkám v naší barokní hudbě. JOHANN CASPAR FERDINAND FISCHER (*cca 1665 - †asi 27.3.1746)...podle svědectví Gerberova náležel k nejlepším klavíristům své doby...zejména německou histografií je považován na základě známých materiálů za nejdůležitějšího mistra německé klavírní suity po Frobergovi a před Bachem a Händelem (oba jeho díla znali). Prvky "francouzské orchestrální suity" aplikoval na klávesovou hudbu a také v původních ansámblových suitách lze vystopovat vliv jednoho z uměleckých vzorů - J.B. Lullyho, jako např. Suitě nahrané na této desce. SAMUEL SCHEIDT (křtěn 4.11.1587 - †24.3.1654) náleží ..do generace německých hudebníků, těžce zkoušené třicetiletou válkou....Jeho osobní osud zdá se být analogií osudu celého tehdejšího Německa, které vyšlo z války zpustošené a chudé, aniž přestalo budovat svou velkolepou hudební kulturu....Není však jen představitelem severoněmecké varhanní školy, přestože je v tomto směru autorem významným, reprezentujícím jakýsi spojovací článek mezi Swelinckem a Buxtehedem....Scheidtovy zvukomalby nejsou nikdy suché, mají svěží a v jistém smyslu naivní půvab; zvuk polnice, stylizovaný v "bitevní gagliardě" SUITY C DUR není o nic hrozivější nežli její obraz na tapisérii některého z loirských zámků...GEOR PHILIPP TELEMANN (*14.3.1681 - †26.6.1767), o čtyři léta starší přítel Bachův a Händelův, byl vůdčí osobností hudebního života ve své vlasti v době, kdy Bachovo jméno bylo skoro neznámé a Händel působil v Anglii....Telemann zasáhl téměř do všech vokálních i instrumentálních forem své doby; rozsah jeho díla je údajně větší než rozsah Bachových a Händelových děl dohromady. Ve srovnání s těmito svými velkými současníky je Telemann blíže slohu galantnímu a klasickému. Jeho znalost jazyků, literární tvorba a společenská uhlazenost jej činí blízkým rokokovému, zájmově mnohostrannému francouzskému světu....SUITA, nahraná na této desce, pochází z doby Telemannova působení ve Frankfurtu n. Moh.,..Dílo vykazuje výrazné francouzské rysy..a v krásné kánonické kadenci v Bourée přispívá k tehdy se rozvíjející formě nástrojového koncertu.
69 Kč
Rok vydání
2019
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0685-2
EAN
099925068523
Celková délka
00:48:05
Interpret

Jednotlivé části

Ouverture 00:02:15 15 Kč
/
Menuet 00:00:55 15 Kč
/
Rondeau 00:00:45 15 Kč
/
Entrée 00:03:25 15 Kč
/
Premier Air 00:01:45 15 Kč
/
Second Air 00:01:20 15 Kč
/
Sonáta č. 14 A 6, Campanarum 00:05:40 15 Kč
/
Ouverture 00:02:35 15 Kč
/
Branle 00:01:20 15 Kč
/
Sarabanda 00:01:25 15 Kč
/
Gavotte 00:00:40 15 Kč
/
Bourée 00:00:45 15 Kč
/
Menuet 00:00:40 15 Kč
/
Intrada 00:02:20 15 Kč
/
Courant 00:01:50 15 Kč
/
Galliard Battaglia 00:02:15 15 Kč
/
Courant 00:01:20 15 Kč
/
Ouverture 00:05:25 15 Kč
/
Menuet I, II, I 00:03:10 15 Kč
/
Sarabanda 00:01:50 15 Kč
/
Bourrée I, II, I 00:02:50 15 Kč
/
Passepied 00:01:20 15 Kč
/
Gavotte 00:00:55 15 Kč
/
Gigue 00:01:20 15 Kč
/

Více