Hudba Orff: Sborové skladby
Rok vydání
2019
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0206-2
EAN
859692502062
Celková délka
01:05:05
Interpret

Orff: Sborové skladby

Orff: Sborové skladby

Z komentáře Dr. Jaromíra Paclta k původnímu LP albu 1 12 1137 "Carl Orff Sborové skladby" vydanému Supraphonem v roce 1975 a nyní vydávaném poprvé digitálně:
Osobnost a tvorba Carla ORFFA (n.1895) se v moderní německé hudbě vyjímá podobně jako plátna celníka Rousseaua v galerii francouzského malířství XX. století. I Orff byl vlastně samoukem s vyvinutou uměleckou intuicí. Když mu jako 16letému studentu mnichovského gymnasia vyšly tiskem první písně, neabsolvoval ještě ani jedinou hodinu harmonie. Hudba ho ovšem vždycky vzrušovala, ale na klavír se učil s nechutí. Zato tím horlivěji se snažil ovládat bicí nástroje. Také básnil a spisoval. Nejraději romantické loutkové hry, k nimž současně skládal hudbu pro klavír, housle, citeru, zvonkovou hru a plech (na hromy a blesky). A. Schönberg byl ovšem také autodidakt, což tedy nijak nevysvětluje a neospravedlňuje Orffův kompoziční primitivismus. Herbert Read říká o primitivním umění:"..omezuje se na zvláštní jedince, kteří mají zvláštní schopnosti - nikoli cítění nebo myšlení, ale vyjadřování, zpředmětňování. Jedinec obdařený těmito schopnostmi může působit na smysly, na estetické emoce společenské," To velkolepě dokázal v hudbě Carl Orff....V Československu..si Orffovo dílo nalézalo pevné místo a trvalou pozornost kulturní veřejnosti i hudebních pedagogů od počátku 60. let. A všechno nasvědčuje tomu, že své šťastné postavení u nás v dohledné době neztratí. Po gramofonových nahrávkách závažných a dávno proslavených děl ("Trionfi") dochází nyní i na ukázky z jeho starší i novější sborové tvorby. Tedy na kompozice méně známé, avšak z doby, kdy se vytvářel kompoziční styl a také už původní předlohy pozdějších Orffových děl. Chronologicky vzato: jsou to především ukázky z většího projektu, série "kantát", na nichž začal Orff pracovat r. 1929, a to úpravou staršího písňového cyklu. 1930 dokončil prvou "knihu" kantát na slova F. Werfela nazvanou Das Werkbuch I. 1931 ji rozmnožil o Das Werkbuch II. s kantátami resp. sborovými větami na slova B.Brechta...


Pozn. vydavatele:
Na originálních pásech jsme při jejich digitalizaci objevili další dva snímky, které nebyly součástí původního LP alba. Na digitální titul jsme je přidali jako bonusy.
69 Kč
Rok vydání
2019
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0206-2
EAN
859692502062
Celková délka
01:05:05
Interpret

Jednotlivé části

Litanei (Litanie) 00:02:56 15 Kč
/
Nacht (Noc) 00:03:05 15 Kč
/
Veni creator spiritus 00:02:53 15 Kč
/
Lächeln, Altmen, Schreiten (Úsměv, dýchání, kráčení) 00:06:05 15 Kč
/
Liebeslied (Milostná píseň) 00:02:56 15 Kč
/
Der gute Mensch (Dobrý člověk) 00:02:19 15 Kč
/
Concerto di voci. Cyklus sborů a capella 00:10:16
/
Nänie (Nénie) 00:09:05 15 Kč
/
Dithyrambe (Dityramb) 00:03:37 15 Kč
/
Uber des Frühjahr (O jaru) 00:01:28 15 Kč
/
Siebenhundert Intellektuelle beten einen Oltank an (Sedmset intelektuálů se modlí k olejové nádrži) 00:03:11 15 Kč
/
Bericht vom Fliegen (Zpráva o létání) 00:05:45 15 Kč
/
Antigonae - Bonus Track 00:05:20 15 Kč
/
Die Sänger der Vorwelt (Pěvci dávnověku). Elegická hymna pro smíšený sbor a nástroje - Bonus Track 00:06:09 15 Kč
/

Více