Hudba Léta putování
Rok vydání
2019
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0205-2
EAN
099925020521
Celková délka
00:46:29
Interpret

Léta putování

Léta putování

Z komentáře dr. Václava Holzknechta k původnímu LP albu 1 11 1766 "Franz Liszt Léta putování " vydanému v Supraphonu v roce 1976 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
Lisztovy klavírní kompozice, pojaté do třídílné sbírky let poutnických (Années de Pélerinage) děkují za svůj vznik cestovním dojmům, jež skladatel načerpal v letech 1835-39 ve Švýcarsku a v Itálii v průvodu své nelegitimní ženy, Marie d'Agoult. Romantismus si liboval v hudebním přepisu skutečnosti a Lisztova bohatá fantazie i jeho mnohotvárné technické možnosti dovolily, aby se hudba zmocňovala rozmanitých námětů mimohudebních a zobrazovala je pro svém. Je třeba k tomu podotknout, že Liszt byl literárně vzdělán a měl živý smysl pro výtvarnictví. Obklopen nádhernou přírodou a nesmrtelnou pokladnicí umění, jaká se mu otevřela v Itálii, rezonoval nutně na obojí jako skladatel. A tak se v jeho hudbě uskutečnil jakýsi zápisník s řadou 26 skladeb, zachycujících nejvýraznější zážitky jeho cest.
Náš snímek pojal několik kompozic s náměty italskými. Přenést do hudby renesanční milostnou lyriku Francesca Petrarcy (1304-74) nebylo zvlášť nesnadné, neboť skladatel mohl obsah jeho tří sonetů nahradit milostnou notou romantickou, vyjadřující vroucí i vášnivé city sice v jiné poloze výrazové, nicméně v obecně lidském smyslu podobné: erotická poezie dostala u Liszta zevně bohatší roucho vzhledem k tomu, že vyjadřuje psychiku odlišné doby s celou její rafinovanou elegancí...
Tato díla, typická pro údobí francouzského romantismu třicátých let, zůstávají nicméně stále velkými výtvory po stránce oslnivé fantazie i dokonalého řemesla skladatelského i nástrojového. Jsou sice dokumentem své doby, ale jako skutečné umění žijí i dnes. Na našem snímku se jim dostalo interpretace Milana Klíčníka (*1932), představitel naší střední pianistické generace.
69 Kč
Rok vydání
2019
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0205-2
EAN
099925020521
Celková délka
00:46:29
Interpret

Jednotlivé části

Zásnuby (Spozalizio) 00:07:07 15 Kč
/
Zamyšlený 00:03:07 15 Kč
/
Popěvek Salvatora Rosy 00:02:55 15 Kč
/
Petrarcův sonet č. 47 00:06:29 15 Kč
/
Petrarcův sonet č. 104 (Pace non trovo) 00:05:52 15 Kč
/
Petrarcův sonet č. 123 (Io vidi in terra angelici costumi) 00:06:48 15 Kč
/
Po četbě Danta (Apres une lecture du Dante - Fantasia quasi Sonata) 00:14:11
/

Více