Hudba Haydn: Čtyři roční období
Rok vydání
2019
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0987-2
EAN
099925098728
Celková délka
02:21:58
Interpret

Haydn: Čtyři roční období

Haydn: Čtyři roční období

Z komentáře k původnímu 3LP kompletu 1112 4641 vydanému Supraphonem v roce 1986 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
Čtvero ročních dob představovalo od nepaměti lákavé téma pro všechny druhy folklórní i umělecké tvorby. Nejvíce se ovšem zpívalo o jaru. Dokonce podle antické mytologie bývalo kdysi - ve "zlatém věku" - na zemi věčné jaro. Ty ostatní doby dolehly na lidi vlastně jako trest. Řečeno v hexametrech Ovidiových Proměn, starých téměř jako náš letopočet:"Dřívější trvalé jaro hned Jupiter zmenšil a zkrátil, na čtyři období rok pak rozdělil: na krátké jaro, na parné léto a nestálý podzim a mrazivou zimu" (Přeložil I.Bureš). Když si s tématem čtvera ročních dob pohrávalo baroko, docházel i jemu u zimy dech. Co o ní zpívat? Ani v přírodě v tu dobu nic nezazpívá a život jako když se vytrácí. Antonio Vivaldi ve svých Le quattro stagioni hudebně vykresloval Zimu jako dující severák, marně však hledal tónové podobenství k zamrzávající vodní ploše, a tak se nakonec utekl k obrazu chodce, jemuž chladem drkotají zuby a pak ještě padá na kluzkém ledě. Teprve v roce 1800, na samém počátku nového století, se mezi evropskými skladateli našel takový, jenž se dokázal tisíciletého tématu chopit nejen jako příležitosti k rozvíjení oblíbených tónových ilustrací, ale který je dokázal propojit s obrazem plodných lidských životů, a tím mu dodal nové dimenze. Oním skladatelem byl JOSEPH HAYDN (1732-1809), ve Vídni usazený osmašedesátiletý titulární esterházyovský kapelník, v oněch letech nejuctívanější hudebník Evropy. Oratoriem Roční doby naplnil poslední velký tvůrčí úkol svého života....
189 Kč
Rok vydání
2019
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0987-2
EAN
099925098728
Celková délka
02:21:58
Interpret

Jednotlivé části

Album 1
Jaro - 1. Úvod (přechod zimy do jara a recitativ) Už mráz i zima utíká 00:06:38 20 Kč
/
Jaro - 2. Sbor venkovanů Pojď, jaro, k nám 00:04:08 20 Kč
/
Jaro - 3. Recitativ Už díky Skopci teď nám slunce krásně plápolá 00:00:37 20 Kč
/
Jaro - 4. Árie Už oráč rázným krokem 00:03:54 20 Kč
/
Jaro - 5. Recitativ Svou práci skončil venkovan 00:00:31 20 Kč
/
Jaro - 6. Tercet a sbor Shlédni vlídně zhůry (prosebný zpěv) 00:06:16 20 Kč
/
Jaro - 7. Recitativ Je prosba splněna 00:01:01 20 Kč
/
Jaro - 8. Radostná píseň se střídajícím se sborem mládeže Ó, jak milý výhled láká 00:06:00 20 Kč
/
Jaro - 9. Tercet a sbor Vítězný, zázračný, ó předobrý 00:05:33 20 Kč
/
Léto - 10. Úvod (rozednívání) a recitativ V závoji páry skrývaná /att./ - Léto - 11. Árie a recitativ Své stádo pastýř s radostí už shání 00:07:02 20 Kč
/
Léto - 12. Tercet a sbor Tam stoupá výš už slunce 00:05:01 20 Kč
/
Album 2
Léto - 13 Recitativ Vše hýbá se, kolem ruch je a shon 00:00:41 20 Kč
/
Léto - 14. recitativ Pak za poledne pálí svit/att./ -Léto - 15. Kavatina A bázeň vládne přírodou 00:04:46 20 Kč
/
Léto - 16. Recitativ Ó, háji, teď dej nám svůj stín 00:04:14 20 Kč
/
Léto - 17. Árie Zázraky krásy smysly léčí 00:04:56 20 Kč
/
Léto - 18. Recitativ Ach ne! Kde se v tom dusném vzduchu vzal 00:02:25 20 Kč
/
Léto - 19. Sbor Ach, už bouře hrozí nám 00:04:43 20 Kč
/
Léto - 20. Tercet a sbor Už husté mraky táhnou dál 00:04:37 20 Kč
/
Podzim - 21. Úvod (hospodářova radost z bohaté úrody) a recitativ Ráj se svými květy 00:02:23 20 Kč
/
Podzim - 22. Recitativ Teď rolník sváží do stodol 00:00:37 20 Kč
/
Podzim - 23. Tercet a sbor Tak pilný ctěn je přírodou 00:06:38 20 Kč
/
Podzim - 24. Recitativ Ach, k lískám kolem dokola 00:01:05 20 Kč
/
Podzim - 25. Duet Vás, krásky z města, vás zveme k nám 00:08:31 20 Kč
/
Podzim - 26. Recitativ Teď spatřit můžeme na polích 00:00:54 20 Kč
/
Podzim - 27. Před sebou v lukách máte je 00:03:15 20 Kč
/
Album 3
Podzim - 28. Recitativ Kruh, co se zužuje /att./ -Podzim - 29. Sbor (venkované a lovci) Zníten hlasitý tón 00:05:14 20 Kč
/
Podzim - 30. Recitativ Na révě začly právě zrát 00:01:03 20 Kč
/
Podzim - 31. Sbor Hopsa, hejsa! Zdar, vínu zdar! 00:06:44 20 Kč
/
Zima - 32. Úvod (hustá mlha, kterou začíná zima) 00:02:32 20 Kč
/
Zima - 33. Recitativ Už slábne rok 00:02:25 20 Kč
/
Zima - 34. Kavatina Život, světlo ztrácí sílu 00:01:52 20 Kč
/
Zima - 35. Recitativ Jezero je už spoutané 00:01:28 20 Kč
/
Zima - 36. Árie Tak poutník zůstal stát 00:04:21 20 Kč
/
Zima - 37. Recitativ A jak jde blíž 00:01:24 20 Kč
/
Zima - 38. Píseň a sbor Soukej, broukej, soukej 00:03:11 20 Kč
/
Zima - 39. Recitativ Na kuželu došel len 00:00:26 20 Kč
/
Zima - 40. Píseň a sbor Do dívky, která na čest dbá 00:03:29 20 Kč
/
Zima - 41. Recitativ Teď z východu k nám 00:00:40 20 Kč
/
Zima - 42. Árie To příklad snad vám může dát /att./ - Zima - 43. Recitativ Ta zůstává a nepohnutá vede nás 00:04:36 20 Kč
/
Zima - 44. Tercet a dvojsbor Pak ráno slávy vzejde nám 00:06:07 20 Kč
/

Více