Hudba Slavický: Moravské taneční fantasie, Doubrava: Král Lávra
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2461-2
EAN
099925246129
Celková délka
00:51:37
Interpret

Slavický: Moravské taneční fantasie, Doubrava: Král Lávra

Slavický: Moravské taneční fantasie, Doubrava: Král Lávra

Původní LP album 11 0571-1 031 "Klement Slavický Moravské taneční fantazie, Jaroslav Doubrava Král Lávra (baletní suita)" vydal Supraphon v roce 1989 - nyní titul v interpretaci Filharmonie Brno řízené Milošem Konvalinkou vychází poprvé digitálně.

KLEMENT SLAVICKÝ (*22.9.1910 - †4.9.1999) pocházel z muzikantské rodiny, jeho otec byl žákem Leoše Janáčka. Základy kompozice získal od K.B Jiráka, pokračoval pak ve studiu na mistrovské škole u Josefa Suka. Jeho životní skladby vznikaly právě pod Sukovým dohledem (I. symfonietta a I. smyčcový kvartet). Ve třicátých letech jej silně ovlivňovala tvorba Bartóka, Stravinského, Janáčka, Prokofjeva a Ostrčila. Po vojně (1938) nastoupil do rozhlasu, kde jej zastihla okupace. V této nejisté době a útlaku národa se obrátil ke svým moravským kořenům, byl okouzlen a inspirován moravským folklorem. Po čistkách v roce 1951 byl z rozhlasu propuštěn, bez odpovídajícího zaměstnání přežíval s pomocí přátel a invalidního důchodu. Z tohoto období pochází i první skladba našeho titulu Moravské taneční fantazie. Důležitá životní etapa pro něj a jeho tvorbu nastala na přelomu 50. a 60. let. Slavický se přiklání k instrumentální tvorbě. Jeho hudba je naplněna vroucím citovým obsahem, lyrická, rozechvělá, jímavá a zase vzrušená, bouřlivá až triumfální, patří k nejcennějšímu odkazu hudby druhé poloviny dvacátého století.

Skladatel JAROSLAV DOUBRAVA (*25.4.1909 - †2.10.1960), žák byl Otakara Jeremiáše komponoval hudbu komorní i orchestrální, písně, kantáty, sbory a také hudbu jevištní (opery, balety). Mimo baletní suitu Král Lávra (libreto skladatel dle Karla Havlíčka Borovského, 1951) uvedenou na našem titulu, zřejmě jeho nejvýznamnějším poválečným dílem byla baletní tragikomedie Don Quijote, věnovaná "Donu Quijotovi v každém z nás" (1955). Byla oceněna ve Velké jubilejní soutěži v tehdejším Československu. Vzhledem ke svému politickému postoji (v padesátých letech se nechal vyškrtnout z KSČ), byl v posledních letech svého života ignorován, jeho hudba se hrála velmi zřídka. Odešel do ústraní a cele se věnoval skladatelské činnosti až do své předčasné smrti. V roce pražského jara 1968 obdržel cenu "in memoriam" za tvůrčí činnost.
99 Kč
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2461-2
EAN
099925246129
Celková délka
00:51:37
Interpret

Jednotlivé části

Molto vivo /Vivo, feroce/ 00:07:47 20 Kč
/
Grave 00:10:48
/
Vivo 00:06:15 20 Kč
/
Pod šibenicí - Andante 00:06:59 20 Kč
/
Oslí fuga - Allegro 00:07:47 20 Kč
/
U viklovské vrby - Adagio 00:05:46 20 Kč
/
Finale a apotheosa - Allegro molto 00:06:15 20 Kč
/

Více