Hudba Scény z italských oper II.
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1041-2
EAN
859692510412
Celková délka
00:51:40
Interpret

Scény z italských oper II.

Scény z italských oper II.

Z komentáře Marie Ernstové k původnímu LP albu "Scény z italských oper II. Lucia di Lammermoor, Cavalleria rusticana, Turandot, Aida" vydaného v Supraphonu v roce 1983 a nyní vycházejícího poprvé digitálně:
Malá procházka italskými operami uvádí posluchače do galérie čtyř scén vybraných z děl velkých tvůrců operního divadla. Ve větších úsecích se tu představují mistři italského melosu: líbivý, mešťanskou idylou dýšící Donizetti, plnokrevný dramatik a nesporně největší italský mistr Verdi, jeho mladší následovník Puccini, a představitel italského verismu Mascagni. Všichni vytvářeli ryze italské operní divadlo, a každý po svém. Jejich odkaz je základním fondem dramaturgie světových scén. Z tohoto špičkového repertoáru operních hvězd byly vybrány operní úseky méně známé: části dramatické, povětšině ansámblové, nikoli čísla nebo árie vyskytující se často v profilech zpěváků nebo operních průřezech. Ukázky představují čtyři vyhraněné operní slohy. Nejstarší z této čtveřice je GAETANO DONIZETTI (1797-1848). Jeho belcanto je sladké, plné sentimentu. Je řazen mezi velké operní skladatele, i když nedosahuje dramatické síly a hloubky mladšího Verdiho ani hudební brilance a divadelní účinnosti staršího Rossiniho...vzdor všem výhradám proti přemíře sladkých souzvuků jsou některá jeho díla dosud životná: mají spontánní upřímnost a podmanivou vřelost...LUCIA DI LAMMERMOOR je typem dobové romantické opery, libující si v hrůzostrašných nebo tajuplných příbězích...Nositelem přetrvávajících hodnot a prostředkem divadelního účinu je tu graciézní lyrika a nostalgický půvab - a především ona plná italská zpěvnost...Dokumentem svrchovaného umění GIUSEPPE VERDIHO (1813-1901) je zde dramatický výstup z opery AIDA. Autor, jakých je v historii opery poskrovnu, napsal 26 oper a téměř polovina tohoto životního díla tvoří základní kapitál světových operních jevišť. Výjimečný dramatický talent, sdružen s mimořádným uměním hudebně psychologické charakteristiky a úžasnou invencí se ještě pojil se silným národním uvědoměním...Italský národ v něm ctil nejen svého největšího, národního skladatele, ale i bojovníka za svobodu a sjednocení Itálie..Jeho opery zvláště na hrdinské náměty z raných let tvorby, jsou prostoupeny zápalnými vlasteneckými zpěvy. AIDA...patří k jeho dramaticky i hudebně nejúčinnějším dílům...je to "velká výpravná opera", silně působící na smysly, ale především je to velké drama lásky, konfliktů mezi láskou k vlasti a láskou milostnou, střetání různých lidských charakterů v emocionální plnosti...Verdiho pokračovatel a následovník, o generaci mladší GIACOMO PUCCINI (1858-1924), vychází sice z Verdim položených základů italského hudebního dramatu a je s ním do jisté míry spřízněn; stává se však jeho protipólem ve výběru námětu a jeho prezentaci. Verdiho heroická témata, monumentálně a lapidárně vystavěná.. mají tu antipól v lyrických obrazech spíše subjektivního charakteru. Puccini, další slavný představitel italského melosu, přinesl tedy do operního světa nové oblasti námětové a nové barvy...Styl jeho kompozice je mozaikovitý: z drobných charakteristických detailů jsou utkány dějové obrazy a dramatický růst. Své partitury pak vybavil neobyčejným smyslovým kouzlem melodiky, podpořené rafinovanými jemnostmi harmonií a rytmů, širokou paletou orchestrálních barev od žhavě sytých po křehce průsvitné. U oper s exotickými náměty užíval i autentických originálních melodií. Poslední dílo Pucciniho o čínské princezně TURANDOT dokončil jeho žák Franco Alfano. Z pohádkového námětu...vytvořil Puccini velkou lyrickou operu, v níž se prolnulo pohádkové magično s tajemnou exotikou, komické s heroickým kolem ústřední myšlenky dotýkající se základních otázek bytí a hodnot života. Z Pucciniho opery byly vybrány dvě kontrastní části: jedna ansámblová, epická a jedna sólová. lyrická. CAVALLERIA RUSTICANA - Sedlák kavalír - se jmenuje opera první, ale také jediná svého autora, která je trvale zakotvena ve světové operní dramaturgii. V době, kdy jeviště ovládal Wagner se záplavou mytologických a fantastických námětů a různé výhonky novoromantismu, zapůsobila dravá syrovost tohoto hudebního divadla přímo zápalně. Zrodil se nový sloh - verismus, hudebně dramatický naturalismus...V jednoaktové opeře PIETRA MASCAGNIHO (1863-1945) se odehraje v několika scénách sicilská tragédie žárlivosti lidí hrdé a ohnivé krve, vyjádřená bezprostřední, elementární hudební řečí, vyšlehlou z horké půdy italského jihu a jeho lidových melodií. Zase je tu o kořene ta italská, jedinečná zpěvnost! ...Z Mascagniho opery byl zvolen úsek, kde na pozadí velké lidové scény začíná doutnat plamen počínající tragédie.
69 Kč
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1041-2
EAN
859692510412
Celková délka
00:51:40
Interpret

Jednotlivé části

Lucie z Lammermooru. Opera (Lucia di Lammermoor) - 3. dějství: Oh, giusto Cielo (Spravedlivé nebe!) - závěrečná scéna 00:15:36
/
Aida. Opera o 4 dějstvích - 4. dějství - Ohime, morir mi sento (Ach běda, cítím, že umírám) 00:11:41
/
Turandot. Opera o 3 dějstvích - 2. dějství: In questa reggia (V tomto království) 00:14:02
/
Turandot. Opera o 3 dějstvích - 3. dějství: Nessun dorma! (Nikdo nespi!) 00:02:52 15 Kč
/
Sedlák kavalír. Opera o 1 dějství - Regina coeli - chrámová scéna 00:07:29 15 Kč
/