Hudba Kučera: Obraz, Páleníček: Symfonické variace
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1513-2
EAN
099925151324
Celková délka
00:45:54
Interpret

Kučera: Obraz, Páleníček: Symfonické variace

Kučera: Obraz, Páleníček: Symfonické variace

Z komentáře Jiřího Štilce k původnímu LP albu 11 0391 "Václav Kučera Obraz, Josef Páleníček Symfonické variace" vydanému v Pantonu v roce 1974 a nyní vycházejícímu v Supraphonu poprvé digitálně:

...V posledních letech prudce vyrostl ve skladatele, který má v současné spleti různých proudů dar svébytné hudební řeči. Jejím hlavním rysem je sugestivní síla, závažnost etického poselství a výrazová lapidárnost. Kučera prožívá krásu i tragiku soudobého světa jako bytostně založený revoluční humanista. Vřazuje se mezi tvůrce evropské hudby, kteří uznávají životnost její úlohy pro lidstvo pouze tehdy, je-li vybavena estetickými kvalitami… Základní prvky Kučerova slohu jsou horkými spolutvůrci nové krásy, jež je prodchnuta duchem i citem lidskosti. Tento bytostný rys skladatelovy individuality spolu s touhou zmocnit se vzrušujících námětů mozkem i srdcem hledajícího současníka - to je myšlenkový a umělecký půdorys dosavadní Kučerovy tvorby, z níž zvláště výrazně vystupují Krysař - Che Guevara - Lidice. Obraz pro klavír a orchestr ..obsahovou inspirací pro toto dílo byla Kučerova představa dynamického zápolení klavíru se zvukem symfonického orchestru...JOSEF PÁLENÍČEK na sebe upozornil jako mimořádně nadaný klavírista...Zatímco se Páleníček ocitl v průběhu desetiletí mezi špičkami našich i světových klavíristů a spoluvybudoval nezapomenutelnou éru Českého tria, neuhasla ani na chvíli jeho zřídla skladatelská. Vedle V.Nováka to byl A.Roussel na Ecole normale de musique v Paříži, kdo Páleníčka obohatil o vzácné principy etické i technické. Žeň je přebohatá! Bezpočet komorních skladeb, 3 klavírní koncerty, Zpěv o člověku - šestidílný epos, z něhož vyzařuje skladatelovo lidské vyznání a představuje jej jako umělce přemýšlivého, filozofujícího, revolučně humanistického...Symfonické variace na imaginární obraz Ilji Erenburga Páleníček zkomponoval v r. 1971...Tato hudba dýchá meditativně - dramatickými tóny, podmanivou instrumentací s tesknými polohami dřevěných dechových nástrojů a jemně melancholickým zobecněním krás, vzepětí i katarzí lidského života...
99 Kč
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1513-2
EAN
099925151324
Celková délka
00:45:54
Interpret

Jednotlivé části

Obraz pro klavír a velký orchestr 00:14:25
/
Largo. Poco allegro 00:06:59 20 Kč
/
Tempo di Valse lento 00:06:18 20 Kč
/
Allegro impetuoso 00:04:59 20 Kč
/
Molto adagio 00:08:24 20 Kč
/
Allegro vivace. Largo. Larghetto 00:04:49 20 Kč
/

Více