Hudba Antonín Rejcha, Jan Václav Hugo Voříšek Symfonie
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1339-2
EAN
099925133924
Celková délka
00:53:24
Interpret

Antonín Rejcha, Jan Václav Hugo Voříšek Symfonie

Antonín Rejcha, Jan Václav Hugo Voříšek Symfonie

Z komentáře Olgy Vítové k původnímu LP albu 1110 2635 "Antonín Rejcha, Jan Václav Hugo Voříšek Symfonie" vydanému Supraphonem v roce 1980 v koprodukci s firmou EMI Records Ltd. a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
Jedním ze skladatelů českého původu, který výrazně obohatil evropské hudební dění na přelomu 18. a 19. stol. a zejména v první třetině stol. 19., byl ANTONÍN REJCHA 1770-1836)...orchestrální díla nejsou hlavním oborem Rejchovy tvorby. Vedle rozsáhlého počtu skladeb komorních vytvořil jen několik ouvertur, 4 symfonie a několik nástrojových koncertů. Přesto jsou tyto skladby svědectvím jeho osobitého kompozičního přístupu a talentu. Symfonie Es dur op. 41 je jeho prvním dílem této formy, vznikla v Paříži v letech 1799-1802. Jak napovídají léta v vzniku, je symfonie průsečíkem tradic vyspělého hudebního klasicismu a některých postupně klíčících prvků romantismu, v nichž lze také spatřovat inspirace tvorbou Beethovenovou...Osobité postavení ve vývoji české hudby zaujímá J. V. H. VOŘÍŠEK (1791-1825). Přesto, že jeho životní cesta byla krátká, dosáhl poměrně značného věhlasu dobrého hudebníka a skladatele; v české hudební historii bývá považován za spojovací článek mezi českou hudbou klasicistní a tvorbou Smetanovou...Z Voříškova díla jsou známy klavírní skladby (impromptus, rapsódie), píseň Nevinnost a především Symfonie D dur, jejíž autograf nese datum 21.1.1821; symfonie byla nalezena po Voříškově smrti s označením Symfonie č. 1...Na symfonii není důležitý formový průběh jednotlivých vět; její cena je především v naprosto novém vnitřním náboji, který zhodnocuje vyzrálým způsobem impulsy Beethovenovy a Schubertovy. Zdálo by se, že Voříšek vycházel z tvorby obou těchto mistrů. Můžeme-li to vystopovat v díle L. van Beethovena, je tomu zcela naopak u děl F. Schuberta. Ten byl o šest let mladší, mnohá svá díla psal pod vlivem Voříškovým (impromptus); konečně jeho symfonie nebyly v té době většinou ještě provedeny, takže je Voříšek mohl stěží znát. Přesto ve Voříškově díle najdeme dokonale zvládnutý raně-romantický či vrcholně klasicistní výraz a barevnou představivost. Už tu není tradiční galantnost menuetu, ale síla impulsívního scherza; vstupní i finální věta mají dramatický tah, volná věta pak zaujme hlubokým zamyšlením..
99 Kč
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1339-2
EAN
099925133924
Celková délka
00:53:24
Interpret

Jednotlivé části

Largo - Allegro spiritoso 00:07:20 20 Kč
/
Andante un poco adagio 00:09:27 20 Kč
/
Menuetto (Allegro) 00:05:13 20 Kč
/
Finale (Un poco vivo) 00:05:56 20 Kč
/
Allegro con spirito 00:05:56 20 Kč
/
Andante 00:08:38 20 Kč
/
Scherzo. Allegro ma non troppo 00:06:30 20 Kč
/
Finale. Allegro con brio 00:04:24 20 Kč
/

Více