Hudba Soudobá sovětská hudba (Šostakovič, Aristakesjan, Gubajdulina, Leděněv)
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1512-2
EAN
099925151225
Celková délka
01:30:55
Interpret

Soudobá sovětská hudba (Šostakovič, Aristakesjan, Gubajdulina, Leděněv)

Soudobá sovětská hudba (Šostakovič, Aristakesjan, Gubajdulina, Leděněv)

Z komentáře Dr. Jiřího Bajera k původnímu 2LP kompletu 11 0342 "Soudobá sovětská hudba" vydanému v Pantonu v roce 1973 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
Z početné a bohaté komorní hudby DMITRIJE ŠOSTAKOVIČE (nar.1906) byly pro tuto nahrávku vybrány dvě skladby, které reprezentují jeho důležitá tvůrčí období. Vokálně instrumentální suita pro soprán, housle, violoncello a klavír s názvem "Sedm básní Alexandra Bloka" se poprvé objevila na veřejnosti s v roce 1968, tj. v období, kdy Šostakovič vytvořil Čtrnáctou symfonii a zabýval se myšlenkami na Patnáctou. Celé toto období má charakter životního a uměleckého resumé. Každá nota nabývá význam naléhavého sdělení, které odcházející generace tlumočí generaci nastupující. U Šostakoviče bývá zpravidla prostoupena i moudrostí a důvěrou, že život neprošel nadarmo, že každá nabytá zkušenost se obrátila v užitek, napomáhající těm dalším postupovat dál...Druhý smyčcový kvartet op. 68 vznikl na sklonku války (poprvé byl proveden 14.11.1944 v Leningradě) v těsném sousedství s Osmou symfonií op. 65 a s Klavírní triem op. 67. Všem těmto skladbám je společný monumentální pateticko tragický tón, ačkoli každá ho interpretuje poněkud jinak...Mimo hranice Sovětského svazu zatím nejméně známým je skladatel arménského původu EMIN ARISTAKESJAN. Jeho Symfonietta pro smyčce, klavír a xylofon plně potvrzuje názor, podle něhož značná část mladých sovětských skladatelů koncentruje svůj tvůrčí zájem na objevy nových zvukových možností v rámci tradičních orchestrálních forem a sestav...Nejmladší generace sovětských skladatelů se nadchla smyslovou krásou neobvyklých zvukových kombinací nástrojů. Skladatelka tatarského původu SOFIA GUBAJDULINA zachytila mnoho z této krásy v partituře skladby, kterou nazvala Concordanza a již vskutku pojala jako pokus sjednotit a sladit různé vlastnosti odlišných nástrojů. Je opravdu obtížné vysvětlit, v čem vězí zvláštní zvukové kouzlo její hudby...Šostakovičovy skladby vhodně doplňují v této nahrávce díla jeho mladých následovníků. Z nich věkově nejstarším a umělecky nejzkušenějším je bezpochyby ROMAN LEDĚNĚV (nar.1930)...Šest skladeb pro smyčcový kvartet a harfu, op. 16 vzniklo v letech 1965-66 a stalo se jakousi vizitkou jeho osobního stylu, vyznačujícího se stručností formy a střízlivou věcností hudebního obsahu...
189 Kč
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1512-2
EAN
099925151225
Celková délka
01:30:55
Interpret

Jednotlivé části

Album 1
Sedm básní Alexandra Bloka. Vokálně instrumentální suita pro soprán, housle, violoncello a klavír, op.127 00:25:39
/
Ouvertura. Moderato con moto 00:07:47 20 Kč
/
Recitativ a romance. Adagio 00:08:58 20 Kč
/
Valčík. Allegro 00:04:50 20 Kč
/
Téma s variacemi. Adagio - Moderato con moto 00:09:52 20 Kč
/
Album 2
Symfonietta pro smyčce, klavír a xylofon 00:15:19
/
Concordanza pro komorní soubor 00:10:36
/
Moderato 00:01:57 20 Kč
/
Allegretto 00:01:09 20 Kč
/
Allegro non troppo ed energico 00:01:36 20 Kč
/
Andante con tristezza 00:02:13 20 Kč
/
Allegro inquieto 00:00:59 20 Kč
/

Více