Hudba Boháč: Zní loutna má...
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1475-2
EAN
099925147525
Celková délka
00:37:10
Interpret

Boháč: Zní loutna má...

Boháč: Zní loutna má...

Z komentáře Zdeňka Candry k původnímu LP albu 1 12 2200 "Josef Boháč Zní loutna má" vydanému Supraphonem v roce 1977 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
...Odchovanec brněnské Janáčkovy akademie múzických umění, absolvent skladby ve třídě profesora Viléma Petrželky, postupně zasáhl do celé řady hudebních druhů a žánrů progresívními počiny osobitého charakteru. V symfonické tvorbě sklidil pronikavý úspěch orchestrálním Fragmentem a Suitou drammaticou. V koncertantním oboru se uvedl Elegií pro violoncello a orchestr, když klavíristům napsal vděčný Koncert pro klavír a orchestr. V instrumentálním tvorbě komorní to zase bylo smyčcové trio a Sonetti per Sonatori a Koncertantní etudy pro basklarinet s klavírem....Syntetická forma operní je pak samozřejmým předmětem pozornosti skladatele s rozvinutým smyslem pro soudobou melodiku a dramatický kontrast, výraz a tvar. Líbila se hned jeho ironická a satirická prvotina Námluvy podle povídky Antona Pavloviče Ćechova a televizní opera Oči s aktuálním námětem Marka Lane přinesla cenný průboj ve sféře televizní hudební dramatiky. A konečně - do třetice - je to celovečerní opera Goya podle stejnojmenného románu Feutchwangerova, provedená 1977 Státním divadlem ostravským. Na pomezí obou důležitých oblastí své tvorby Josef Boháč počátkem sedmdesátých let zasadil petrarkovské monodrama "ZNÍ LOUTNA MÁ..", které se po gramofonovém záznamu z živého provedení koncertního nyní dostane k posluchačům v definitivní realizaci nahrávkou studiovou. Ještě lépe tak vystoupí do popředí výrazné znaky díla, které je vlastně výjimečné v kontextu skladatelovy i celé české tvorby už spojením dvou vysokých hlasů a nonetovým obsazením komorního souboru...Na verše humanistického básníka rané italské renesance Franceska Petrarky (1304-1374) skladatelova volba nepadla náhodně. Jejich výběrem se jen dovršil inspirativní řetězec skladby, která svým dramatickým zahrocením a výrazovou intenzitou evokuje silný cit milostného prožitku z tragického náhledu. Laura z Petrarkova Zpěvníku se proměnila v symbol věčně inspirativního ženství ...JOSEF BOHÁČ vytušil psychologický vývoj uvnitř Petrarkových ód na Lauru a odkryl skrytý dramatismus, tajený ve stovce básní. Z nich zvolil dvanáct sonetů jako osnovu monodramatu, jenž právě svou obsahovostí připomene Janáčků Zápisník zmizelého...

JOSEF BOHÁČ (*26.3.1929 – 31.10.2006)
69 Kč
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1475-2
EAN
099925147525
Celková délka
00:37:10
Interpret

Jednotlivé části

Láska. Preludium (Adagio) /att./ 00:01:15 15 Kč
/
Láska. Largo (Byl den, v němž i tvář slunce zatměla se) 00:02:30 15 Kč
/
Láska. Allegro (Kdo by rád viděl, jaký zmůže div příroda s nebem) 00:01:25 15 Kč
/
Láska. Adagio (Postůjme, lásko, vizme slávu naši) 00:03:25 15 Kč
/
Láska. Allegretto (Vánku, jež hraješ v sladkém nepokoji) 00:02:30 15 Kč
/
Láska. Larghetto (Jsem znaven myslet, proč je tomu tak 00:04:15 15 Kč
/
Nemoc. Interludium (Allegro) 00:00:45 15 Kč
/
Nemoc. Larghetto (Stařena vstává, v krbu roznítila) 00:02:45 15 Kč
/
Nemoc. Sostenuto (Blažený ve snu a své mdlobě rád) 00:01:30 15 Kč
/
Nemoc. Adagio (Pln obav ožívá dnes v mysli mojí ten den) 00:02:15 15 Kč
/
Nemoc. Lento (I z dálky v snách mě těšívala kdysi má paní) 00:03:15 15 Kč
/
Smrt. Postludium (Largo) 00:02:00 15 Kč
/
Smrt. Andante (Jak závidím ti, země lakotnice) 00:03:15 15 Kč
/
Smrt. Moderato (Ten slavík, jejž tak sladce slyším lkát) 00:01:25 15 Kč
/
Smrt. Lento (Ty oči, k nimž se vroucně vracela má píseň) 00:04:40 15 Kč
/

Více