Hudba Symfonie č. 92 G dur a č. 48 C dur
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0447-2
EAN
099925044725
Celková délka
00:50:05
Interpret

Symfonie č. 92 G dur a č. 48 C dur

Symfonie č. 92 G dur a č. 48 C dur

Z komentáře Dr. Milana Poštolky k původnímu LP albu 1 10 1202 "Joseph Haydn Symfonie č. 92 G dur Oxfordská, Hob.I.92 a Symfonie č. 48 C dur, Marie Terezie, Hob. I.48" vydanému Supraphonem v roce 1972 a nyní vycházejícím poprvé digitálně:
Kolem čtyřicítky stanul Joseph Haydn na prahu své lidské i umělecké zralosti. Po období strádání a existenční nejistoty poskytlo mu první desetiletí jeho působení ve službách knížecího rodu Esterházyů v Uhrách žádoucí podmínky k soustředěné tvůrčí i reprodukční činnosti. Zdárně překonané konfliktní situace vyhranily jeho charakter a upevnily sebevědomí; získané umělecké zkušenosti pak skladateli umožnily vyjádřit prožité mnohem hlouběji a osobněji, než se to dosud dařilo jeho vrstevníkům i jemu samému. Prohloubení a subjektivizaci výrazu lze kolem roku 1770 a dále sledovat v několika oblastech Haydnovy tvorby, především ve smyčcových kvartetech op. 17 a 20, v klavírních sonátách a symfoniích. Sloh, který byl později nazván k l a s i c k ý m, nachází právě v těchto dílech své první uskutečnění. Do skupin skladeb z let 1771-74 patří i symfonie G dur "Marie Terezie", která zazněla večer prvního zářijového dne roku 1773 při návštěvě rakouské císařovny v novém knížecím zámku Esterháza u Neziderského jezera...Svou orchestrální brilancí, leskem hobojů, lesních rohů in C alto a trompet v kombinaci s tympány - se ovšem dobře hodila právě k této mimořádné příležitosti. ...Symfonie G dur "Oxfordská" Hob.I. 92, která byla provedena r. 1971 při příležitosti Haydnova prohlášení doktorem hudby university v Oxfordu a odtud nese své pojmenování, vznikla asi o tři léta dříve na objednávku francouzského hraběte d'Ogny. Tvoří se symfoniemi č. 90 a 91 trojici Haydnových posledních symfonických děl před cestou do Londýna. Časovému odstupu od "Marie Terezie" odpovídá úroveň umělecká. Zde již nelze vytýkat nestejnou kvalitu jednotlivých částí symfonického útvaru nebo nedostatečnou profilovanost myšlenek. Esterházyovský kapelník přestal tvořit pro zasvěcenou evropskou veřejnost a klást na sebe nejpřísnější měřítka. Objednávka hraběte d'Ogny byla ostatně důkazem, že svými dřívějšími šesti symfoniemi pro Paříž (Hob.I. 82-87) západoevropskou hudební metropoli nezklamal....
69 Kč
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0447-2
EAN
099925044725
Celková délka
00:50:05
Interpret

Jednotlivé části

Adagio. Allegro spirituoso 00:07:35 15 Kč
/
Adagio 00:06:50 15 Kč
/
Menuetto. Alegretto 00:05:55 15 Kč
/
Presto 00:05:35 15 Kč
/
Allegro 00:07:40 15 Kč
/
Adagio 00:06:30 15 Kč
/
Menuetto. Allegretto 00:05:20 15 Kč
/
Finale. Allegro 00:04:40 15 Kč
/

Více