Hudba Na nových cestách. Fišer: Caprichos, Kopelent: Snehah, Kapr: Cvičení pro Gydli,Tausinger: Čmáranice po nebi
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1223-2
EAN
099925122324
Celková délka
00:44:48
Interpret

Na nových cestách. Fišer: Caprichos, Kopelent: Snehah, Kapr: Cvičení pro Gydli,Tausinger: Čmáranice po nebi

Na nových cestách. Fišer: Caprichos, Kopelent: Snehah, Kapr: Cvičení pro Gydli,Tausinger: Čmáranice po nebi

Z komentáře Dr. Jarmily Doubravové k původnímu LP albu 1 12 0884 "Na nových cestách. Luboš Fišer: Caprichos, Marek Kopelent: Snehah, Jan Kapr: Cvičení pro Gydli, Jan Tausinger: Čmáranice po nebi" vydanému v Supraphonu v roce 1971 a nyní vydávanému poprvé digitálně:
Nová česká vokální tvorba hledá nejenom nový způsob kompoziční práce s textem, ale i nový text. Toto směřování je dáno tím, že se mění sám vztah hudby a slova ve vokální hudbě: jestliže se dříve zhudebňoval text, nyní se slovo stává přímo hudebním materiálem. Není proto náhodou, že vokální díla čtyř českých autorů - Luboše Fišera (1935), Marka Kopelenta (1932), Jana Kapra (1914) a Jana Tausingra (1921) vznikla na texty výjimečného, zvláštního charakteru. Fišera zaujala útržkovitá rčení, jimiž doprovodil Goya jednotlivé listy svých Caprichos. Kopelentovi se stalo materiálem slovo láska tak, jak se vyskytuje v různých orientálních jazycích, Kapr využil zvukových hodnot dětského projevu, Tausinger, zvoliv verše Velemira Chlebnikova, si vybral text silně akcentující zvukovou stránku slova. Ať však jde o projev básnický či dětský nebo o slovní materiál cizích jazyků, vždy je skladatelovým cílem využít slova nejen po stránce významové, ale především v jeho kvalitách zvukových...
69 Kč
Rok vydání
2020
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1223-2
EAN
099925122324
Celková délka
00:44:48
Interpret

Jednotlivé části

Na Ostrově Oselu 00:02:57 15 Kč
/
Piň, Piň, Piň (Agile e leggiero si possibile) 00:03:51 15 Kč
/
Bobeóbi 00:04:40 15 Kč
/
Jícha 00:02:53 15 Kč
/
epilog: Když umírají koně (Moderato assai) 00:03:49 15 Kč
/
Allegro 00:01:01 15 Kč
/
Con moto 00:01:54 15 Kč
/
Lento assai 00:02:20 15 Kč
/
Molto allegro 00:01:56 15 Kč
/
Snehah. Skladba pro soprán sólo, jazzový alt a komorní orchestr 00:11:22
/
Caprichos pro komorní sbor a smíšený sbor 00:08:05 15 Kč
/

Více