Hudba Dějiny hudby v příkladech. Renesance
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1597-2
EAN
859692515972
Celková délka
01:45:27
Interpret

Dějiny hudby v příkladech. Renesance

Dějiny hudby v příkladech. Renesance

Z rozsáhlého komentáře Miroslava Venhody k původnímu 3LP kompletu 0 19 0211 "Dějiny hudby v příkladech. Renesance" vydané v Supraphonu v roce 1967 a nyní vydávanému poprvé digitálně:
"Největší pokrokový převrat, který lidstvo dotud prožilo" - tak bývá apostrofována doba evropské renesance. Jako by se tehdy, od poloviny patnáctého století, otvíralo okno do světa současného i dávno minulého. Zámořské objevy ukázaly obyvatelům "starého" kontinentu nové obzory, země, kultury...Z trosek Hellady a Latia počaly vyprošťovat pilné ruce díla řeckých a římských sochařů , jejichž půvab a dokonalost proporcí budily úžas..Vzorové hodnoty antického umění bylo možné uplatnit v sochařství, malířství, architektuře, v básnictví lyrickém, epickém i dramatickém, v různých odvětvích uměleckých řemesel, nikoli však v hudbě. Pramenem poznání řecké hudby byly však téměř výhradně teoretické spisy, které renesanční hudebníci vykládali po svém a ne vždy správně...Tak tedy hudba, jež počínala znít do úsvitu novověku, neměla kromě základní tónové látky nic společného s hudebním světem antiky. Proto ani vžitý přívlastek "renesanční" tu není, přísně pojmově vzato, na místě: v hudbě nešlo o "znovuzrození" forem ani principů, ale o z c e l a n o v o u k v a l i t u.
Změna je tak nápadná, že jsou ji schopni rozeznat i její současníci, kteří ji komentují. Díky tomu dovedeme hudební renesanci datovat poměrně přesně, a to jak počátek, tak i dobu jejího dožití. Časově počíná v 15. Století..podstatným rysem hudební renesance je hledání nové hudby, takové, která by byla s to vyjádřit celou šíři renesancí uvolněného myšlení. A to byla lavina. Začala odvrácením pozornosti od teoretické abstrakce, příklonem k smyslovosti, senzibilitě a k z lidštění. Důsledky byly nedozírné a úkol hudby, která to vše měla umět vyjádřit, nesmírný….

Pozn.vydavatele:
Digitální vydání je bohužel ochuzeno oproti vydání původnímu o 5 licenčních snímků
139 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1597-2
EAN
859692515972
Celková délka
01:45:27
Interpret

Jednotlivé části

Album 1
De plus en plus (Čím dál víc) 00:03:42 15 Kč
/
Filles a marier (Dívky na vdávání) 00:01:33 15 Kč
/
Offertorium (z Requiem) 00:04:55 15 Kč
/
Ave Maria. Moteto 00:06:07 15 Kč
/
Mille regretz. Pavana (na Josquinův madrigal zpracovaný Tilmanem Susatem) 00:02:21 15 Kč
/
O mater venerabilis (Ó matko úctyhodná) 00:09:30 15 Kč
/
Orsú, orsú. Karnevalový zpěv o písařích 00:02:10 15 Kč
/
Non é tempo 00:01:48 15 Kč
/
Quand je vous aime (Když vás miluji) 00:01:30 15 Kč
/
Chi la gagliarda (Kdo chce tančit gagliardu). Villanella 00:01:32 15 Kč
/
Cor mio mentre vi miro 00:02:15 15 Kč
/
výstup 1. 00:03:50 15 Kč
/
Dolcissima mia vita 00:02:53 15 Kč
/
My Bonny lass (Moje milá se usmívá) 00:01:52 15 Kč
/
Christ lag in todesbanden (Kristus ležel v poutech smrti) 00:01:50 15 Kč
/
O roze reyne des fleurs (Ó růže, královno květů) 00:02:01 15 Kč
/
Mit ganczem willen (Svou celou vůlí) 00:02:54 15 Kč
/
Fantasia II 00:02:28 15 Kč
/
Bicinium 00:02:10 15 Kč
/
Himno A 3 00:01:29 15 Kč
/
Fantasia 00:04:07 15 Kč
/
Píšťala a buben (Pištci a buben) 00:02:20 15 Kč
/
Album 2
Sibyla evropská 00:02:15 15 Kč
/
O faible esprit 00:04:10 15 Kč
/
Oratio Jeremiae - Paucitas dierum - Alleluje: Tulerunt dominum 00:07:30 15 Kč
/
Ricercar 00:03:41 15 Kč
/
Deus in nomine tuo 00:03:41 15 Kč
/
Ich hab' vermeint 00:01:40 15 Kč
/
Porta il buon Villanel 00:01:18 15 Kč
/
Intrada 00:01:33 15 Kč
/
Tanzen und springen 00:01:00 15 Kč
/
Sanctus 00:01:59 15 Kč
/
Hujus sit memoria 00:00:59 15 Kč
/
Náš milý svatý Václave 00:02:30 15 Kč
/
Qui confidunt in Domino. Motetto a 6 00:04:08 15 Kč
/
Zvěstujem vám radost 00:01:35 15 Kč
/
Třetího dne vstal Stvořitel. Píseň z Kancionálu benešovského 00:02:11 15 Kč
/

Více