Hudba Martinů: České madrigaly - Britten: Cantata academica
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7431-2
EAN
099925743123
Celková délka
00:35:07
Interpret

Martinů: České madrigaly - Britten: Cantata academica

Martinů: České madrigaly - Britten: Cantata academica

Z komentáře k původnímu albu LP Pantonu 8112 0007 z roku 1979:
VUS Pardubice byl založen v roce 1950 současně s Vysokou školou chemicko-technologickou. Jeho řadami od této doby až do dneška prošlo už několik generací studentů, ale současně i dalších mladých lidí, kteří měli lásku k hudbě a chtěli svůj volný čas trávit v družném kolektivu. Výsledky práce nebyly prospěšné jen členům souboru, ale soustavná koncertní činnost podstatně obohatila hudební život kraje a v mnoha případech nalezla ohlas i mimo něj, včetně uznání zahraničních.
Pardubický VUS vystavěl svůj repertoár všestranným způsobem; uvádí stěžejní vokální díla světové hudební literatury (klasické sbory a kantáty), má bohatý výběr lidových písní, nacvičil řadu skladeb současných autorů, ovládá dělnické, masové a revoluční písně nejrůznějších národů. Díky takto široce pojaté dramaturgii získal VUS Pardubice pravidelné uplatnění v rozhlase, kde natočil celou řadu skladeb, pravidelně s Východočeským státním komorním orchestrem, dobrý zvuk mají každoroční vystoupení v Praze, trvale k sobě připoutávají pozornost tradiční májové koncerty v Pardubicích.
Od roku 1968 je VUS (spolu s řadou dalších institucí) pořadatelem Mezinárodních festivalů akademických sborů (každý druhý rok pod zkratkou IFAS), které do Pardubic soustřeďují půl druhé desítky mladých vynikajících těles.
...Potvrzením významu a úrovně práce byly i zájezdy a ceny zahraničí. VUS dosud navštívil (a mnohé země opakovaně) SSSR, Polsko, Maďarsko, NDR, Švédsko, Finsko, Rakousko, Itálii. Natáčel v rozhlasových a televizních studiích v Moskvě, Soči, Berlíně, Budapešti. V roce 1974 získal 2. místo v kategorii polyfonie a 3. místo v kategorii folklóru na mezinárodní soutěži smíšených pěveckých sborů v italské Gorizii. Cenné je, že na všech těchto zájezdech uváděl mimo tradičního repertoáru i nová díla našich současných autorů. I v zájezdové činnosti tak zůstal věren své progresívní dramaturgii.
V čele VUS stojí od počátku ing. Vlastislav Novák, iniciativní osobnost, zkušený sbormistr, umělec širokého programového rozhledu a neúnavné umělecké i organizační energie. Pod jeho vedením (a za spolupráce celé řady dalších obětavých funkcionářů) dosáhl sbor vynikajících úspěchů domácích i zahraničních, vytvořil si široké koncertní zázemí, získal umělecký respekt a především tisícům mladých lidí obohatil jejich život a tisícům posluchačů přinesl radost z hudby.
Jiří Spilka
69 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7431-2
EAN
099925743123
Celková délka
00:35:07
Interpret

Jednotlivé části

Aj, stupaj. Moderato 00:02:31 15 Kč
/
Půjdeme. Allegro moderato 00:01:57 15 Kč
/
Hej! Máme na prodej. Allegro (poco) 00:02:31 15 Kč
/
Chceme my se, chceme. Allegretto 00:02:19 15 Kč
/
Jak je mně. Lento 00:02:42 15 Kč
/
Ešče jednú. Allegro 00:02:32 15 Kč
/
Corale 00:01:27 15 Kč
/
Alla rovescio 00:01:21 15 Kč
/
Recitativo 00:01:21 15 Kč
/
Arioso 00:02:10 15 Kč
/
Recitativo 00:00:48 15 Kč
/
Scherzo 00:02:28 15 Kč
/
Téma seriale con fuga 00:03:45 15 Kč
/
Soli e duetto 00:03:21 15 Kč
/
Recitativo 00:00:56 15 Kč
/
Canone ed ostinato 00:02:58 15 Kč
/

Více