Hudba Seiber: Fantasia concertante, Casella: Koncert a moll
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1454-2
EAN
859692514542
Celková délka
00:48:37
Interpret

Seiber: Fantasia concertante, Casella: Koncert a moll

Seiber: Fantasia concertante, Casella: Koncert a moll

Z komentáře k původnímu LP albu 1 10 1838 "Seiber: Fantasia concertante - Casella: Koncert a moll" vydanému Supraphonem v roce 1977 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
ALFREDO CASELLA (1883-1947) byl vedle Respighiho, Pizzetiho a Malipiera nejvýraznějším představitelem té italské skladatelské generace, jež uskutečnila přechod od romantických tradic k novým uměleckým proudům. Již ve svých třinácti letech byl Casella poslán na studia do Paříže, kde se stal v harmonii žákem Xaviera Lerouxe, v klavírní hře Louise Diemera a v kompozici Gabriela Faurého. Pro tehdejší atmosféru bylo zajímavé, že ač byl Ravelovým spolužákem, nijak silně ho neovlivnila vlna mladého francouzského impresionismu, jeho vzory byli naopak Richard Strauss a Gustav Mahler, v jejichž duchu také vznikly prvé dvě Casellovy symfonie. Přibližně od r. 1908, kdy skladatel podrobně studoval kompozice Igora Stravinského a Isaaca Albénize a později Arnolda Schönberga, zahajuje Casella významnou expresionistickou etapu svého tvůrčího vývoje vrcholící tzv. "suitou hudebních filmů" Pagine Guerra (na protest proti válce). Casella si vytváří bohatě disonantní hudební řeč, jež směřuje od polytonality k volné atonalitě (Elegia Eroica, 1917)...V posledních letech života se věnuje i revizi Beethovenových klavírních sonát, vydává 600 sonát Domenica Scarlattiho a řídí edici Vivaldiho díla. KONCERT A MOLL PRO HOUSLE A ORCHESTR spadá dobou vzniku do třetí etapy (1928) tvůrčího vývoje. Přibližně r. 1920 se Casella stejně jako mnoho generačních druhů, prudce obrací k neoklasicismu. Inspirační zdroje hledá u mistrů italské renesance. Jeho instrumentace je tvrdá a záměrně nelíbivá, ač Ital, vyhýbá se bel cantu a je odpůrcem jakékoliv líbivosti.
MATYÁS GYÖRGY SIEBER (1905-1960) je jedním z nejvýznamnějších představitelů maďarské pobartókovské hudební emigrace. V Budapešti byl žákem A.Schifera (violoncello) a Zoltána Kodályho (kompozice), jenž si ho velice oblíbil. Poválečná situace v Maďarsku ho donutila v r. 1928 přesídlit do Frankfurtu nad Mohanem, kde po skromných učitelských začátcích, působil jako dirigent Nového divadla a violoncellista Lenzewského kvartetu. V té době se Seiber již hodně zajímal o jazzovou hudbu...V r. 1935 se trvale usadil v Londýně, kde slavil velké úspěchy jednak svou filmovou hudbou (z nejvýznamnějších Animal Farm - George Orwell), jednak jako organizátor různých akcí, provádějících soudobou hudbu v Anglii...Na prvních skladatelových kompozicích je patrný vliv Kodályho, později (za působení v Německu) vliv Bartókův. Záhy však Seiber hledá vlastní cestu, v níž ho vedle setkání s jazzem silně ovlivnilo přátelství s Arnoldem Schönbergem...FANTASIA CONCERTANTE PRO HOUSLE A ORCHESTR je nejznámějším Seiberovým instrumentálním dílem vůbec....
69 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1454-2
EAN
859692514542
Celková délka
00:48:37
Interpret

Jednotlivé části

Fantasia concertante pro housle a smyčcový orchestr 00:16:58
/
Primo tempo /att./ 00:11:46
/
Adagio /att./ 00:11:48
/
Rondo /att./ 00:08:05 15 Kč
/