Hudba Středně obtížné sbory bez doprovodu
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1296-2
EAN
099925129620
Celková délka
00:44:33
Interpret

Středně obtížné sbory bez doprovodu

Středně obtížné sbory bez doprovodu

Z komentáře Miroslava K. Černého k původnímu LP albu DV 5791 "Středně obtížné sbory bez doprovodu" vydanému v Supraphonu v roce 1962 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
Náš sborový zpěv má slavnou tradici. Je to nesporně nejdostupnější a nejrozšířenější forma lidové tvořivosti v hudbě. Již v 16. století pěstovali v naší vlasti často městští řemeslníci a vzdělanci, sdružení v literátských bratrstvech, sborový zpěv v míře, jaká nemá v tehdejší Evropě obdoby. Je to projevem sebevědomí i kulturní potřeby našeho měšťanstva. Ještě větší pak byl rozkvět sborového zpěvu v obrození, kdy sloužil aktuální politické potřebě národního uvědomování a společenským cílům i zábavám mladé buržoazie. Samozřejmě, že sborová tvorba většinou brala ohled na tuto masovou základnu a její možnosti reprodukční. Avšak už tu vynikající skladatelé jako Křížkovský a zvláště Smetana překračovali tyto hranice. Prohlubováním uměleckého vidění a vyjádřením skutečnosti kladli základy modernímu sborovému zpěvu...V historickém vývoji českého sborového zpěvu zaujímala vždy významné místo tzv. "ohlasová" tvorba, zpracovávající lidové texty, nebo těžící z lidové nápěvné tradice. Je nejtypičtějším projevem toho estetického pohledu, který společenskou funkci zpěvu plní až druhotně. Proto obráží pronikavě myšlenkový vývoj české společnosti v posledním století a její vztah k lidu i jeho citovému a představovanému světu. Jasně je to patrno i na sborech z tohoto výběru...
69 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1296-2
EAN
099925129620
Celková délka
00:44:33
Interpret

Jednotlivé části

Vlajka republiky 00:02:16 15 Kč
/
Ukolébavka 00:03:27 15 Kč
/
Dívča, dívča, laštovička 00:01:10 15 Kč
/
Vlaštovička lítá 00:01:10 15 Kč
/
Trávnice 00:05:15 15 Kč
/
Kyjov 00:01:14 15 Kč
/
Šípková růžička 00:04:10 15 Kč
/
Verbunk 00:03:51 15 Kč
/
Aká si mi krásna 00:02:44 15 Kč
/
Nepovím 00:02:15 15 Kč
/
Holoubci 00:02:41 15 Kč
/
Mať moja 00:03:14 15 Kč
/
Bolavá hlavěnka. Poco andante 00:01:09 15 Kč
/
Podzimní ráno 00:01:43 15 Kč
/
Dál, přátelé, je třeba jít! Z cyklu Deset poem 00:01:07 15 Kč
/
Píseň velké naděje 00:01:52 15 Kč
/
Když se narodí maličký 00:01:06 15 Kč
/
Tátova písnička 00:01:28 15 Kč
/
Taťánuška 00:02:41 15 Kč
/

Více