Hudba Petrová: Noci. Kantáta na slova V. Nezvala, Jiráčková: Osm divů světa, Ave Seikilos
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1238-2
EAN
099925123826
Celková délka
00:41:10
Interpret

Petrová: Noci. Kantáta na slova V. Nezvala, Jiráčková: Osm divů světa, Ave Seikilos

Petrová: Noci. Kantáta na slova V. Nezvala, Jiráčková: Osm divů světa, Ave Seikilos

Komentář Olega Podgorného k původnímu LP albu 81 0659-1 011"Elena Petrová Noci. Kantáta na slova V.Nezvala, Marta Jiráčková Osm divů světa, Ave Seikilos" vydanému v roce 1988 v Pantonu a nyní vycházejícímu poprvé digitálně v Supraphonu:
ELENA PETROVÁ se po studiích hudební vědy v Praze vrátila na rodné Slovensko, kde v Bratislavě pokračovala ve studiu skladby. Vyvrcholením její přípravy však byla JAMU v Brně, kde r. 1969 absolvovala své vysokoškolské školení u Jana Kapra, Ctirada Kohoutka a Miloslava Ištvana. V její kompoziční tvorbě mají významnou úlohu skladby vokální a melodramatické, stranou však nezůstávají ani jevištní díla. Její obdiv k veršům Vítězslava Nezvala byl důležitou inspirací pro vznik kantáty NOCI. Báseň je vyklenuta do mohutné klenby, jejíž křivku sledovala autorka také v hudebním ztvárnění. Melodičnost básníkovy řeči autorku podnítila k vědomé práci s vokální barvou...Při vyvrcholení skladby nastupuje v plénu sbor "a capella" jako čistá vokální barva, jež za pozvolného dynamického opadávání kantátu uzavírá...MARTA JIRÁČKOVÁ studovala zprva dirigování na pražské konzervatoři, ale souběžně s tímto oborem i skladbu u Emila Hlobila. Dva roky byla soukromou žákyní Aloise Háby, své vzdělání pak završila r. 1978 absolvováním postgraduálního studia skladby na JAMU u Ctirada Kohoutka. Autorčinou snahou je psát při užití moderních kompozičních metod hudbu přesvědčivou a sdělnou. Její dosavadní tvorba zasahuje do všech hudebních žánrů, a to nejen hudby symfonické, ale i elektronické. Skladba OSM DIVŮ SVĚTA je hudební alegorií vycházející inspiračně ze sedmi divů antického světa. Těchto sedm obrazů je hudebně ztvárněno bez užití konkrétního textu a s lidskými hlasy se pracuje spíše jako s hudebními nástroji. Text je pouze v posledním, závěrečném obraze, nazvaném Osmý div a skládá se z jediného slova - Mír! - které tu zazní v mnoha jazycích. Skladba končí řeckým Ekecheiriá, používaném při antických olympijských hrách a symbolizujícím absolutní mír. Pomyslným dialogem s dávnou minulostí je další kompozice nazvaná AVE SEIKILOS. Dnes již neznámá osoba z antického Řecka je zde nejen symbolickou oslavou kontinuity lidského myšlení od antiky po dnešek, ale i východiskem pro zvolený notový materiál, neboť autorka parafrázovala ve své skladbě jednu z nejstarších dochovaných hudebních památek Píseň Seikilovi. Výběr materiálu vychází proto z řecké frygické tóniny a jejích plagálních forem, ve výsledném řešení autorka preferuje moderní kompoziční metody, jak je přineslo s sebou naše soudobé hudební myšlení
99 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1238-2
EAN
099925123826
Celková délka
00:41:10
Interpret

Jednotlivé části

Noci. Kantáta pro sóla, sbor a orchestr na text Vítězslava Nezvala 00:15:44
/
1. Cheopsova pyramida. grave maestoso 00:02:23 20 Kč
/
2. Visuté zahrady Semiramidiny. moderato grazioso 00:02:32 20 Kč
/
3. Artemidin chrám v Efesu. misterioso 00:01:33 20 Kč
/
4. Feidiův Zeus v Olympii. aleatorico 00:02:04 20 Kč
/
5. Mausoleum v Helikarnasu /Nářek Artemisie/. appassionato espressivo e poco rubato 00:01:52 20 Kč
/
6. Rhódský kolos. monumentale, con superbia 00:01:42 20 Kč
/
7. Maják na ostroě Faru. quasi mare unquieto 00:01:34 20 Kč
/
8. Osmý div. con moto, ma non tanto 00:02:18 20 Kč
/
Ave Seikilos pro smyčce, tam-tam a velký buben 00:09:28 20 Kč
/

Více