Hudba Jiří Matys Smyčcový kvartet č. 1, Evžen Zámečník Meditace, Jan Rychlík Suita
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1310-2
EAN
099925131029
Celková délka
00:37:34
Interpret

Jiří Matys Smyčcový kvartet č. 1, Evžen Zámečník Meditace, Jan Rychlík Suita

Jiří Matys Smyčcový kvartet č. 1, Evžen Zámečník Meditace, Jan Rychlík Suita

Z komentáře Jana Šmolíka k původnímu LP albu 1111 2340 "Jiří Matys Smyčcový kvartet č. 1, Evžen Zámečník Meditace, Jan Rychlík Suita" vydanému v Supraphonu v roce 1979 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
JIŘÍ MATYS (nar.1927) patří už ke skladatelské generaci, jejíž zrání a tvořivá činnost probíhá ve svobodných desetiletích poválečného Československa...Na rozdíl od svých vrstevníků se Matys od počátku své tvorby orientoval k modernímu hudebnímu výrazivu 20. století, pevně semknutému s progresívními tradicemi...V jeho díle nenalezneme náhlé stylové zlomy, je ucelené a má kontinuitu. Poměrně dlouho byl tento skladatel považován téměř výhradně za autora komorní hudby. Nebyla to však u něho obava před složitostí velkého symfonického aparátu, ale spíše obava před tím, aby symfonický zvuk nepřekrýval a nezkresloval to, co je pro jeho tvorbu nejcharakterističtější - nehlasnou, ale o to intenzívnější lyriku a plnou významovost každého detailu. Když pak Jiří Matys začal přicházet se svými symfonickými skladbami, dokázal při suverénním zvládnutí symfonického aparátu uchovat svým skladbám komornost a intimní bezprostřednost...Komorní dílo Jiřího Matyse je rozsáhlé a významné, forma smyčcového kvartetu se v něm vyskytuje nejen několikrát v čisté podobě, ale i různých spojeních - např. s orchestrem, s lesním rohem. Čtyři Matysovy smyčcové kvartety jsou pak právem považovány za osu a pilíř celé jeho tvorby, bezpečně zachycují skladatelův styl a vývoj...JAN RYCHLÍK (1916-1964) byl zcela ojedinělým typem mezi českými moderními skladateli. Přestože náhlá smrt uzavřela jeho dílo v etapě vrcholného rozvoje tvůrčích sil, zapsal se do soudobé hudební historie způsobem zvlášť výrazným...Rychlíkova mimořádná všestranná vzdělanost (hudební, historická, jazyková, folkloristická, ano, i technická, atd.) byla mezi jeho uměleckými přáteli obecně známa a obdivována a opravňuje k tvrzení, že byl v naší době vzácným typem osobnosti renesanční šíře...Orchestrální tvorbě se věnoval jen málo a vlastně jen v prvních poválečných letech. Zato jeho komorní dílo je svébytné a vyzrálo k naprosté osobitosti....Jan Rychlík miloval dechové nástroje, uměl pro ně psát a uměl psát i o nich....Suita pro dechové kvinteto pochází z prvého tvůrčího období Jana Rychlíka, z doby, kdy končil své hudební vzdělání na Mistrovské škole u Jaroslava Řídkého (1946). Invenční svěží, vtipné dílo...jeho mistrná a vtipná individualizace jednotlivých nástrojů předpovídá příštího vynikajícího teoretika i praktika pro obor instrumentace.
EVŽEN ZÁMEČNÍK (nar.1939) má za sebou dnes již celkem bohaté a reprezentativní dílo. Patří k autorům, kteří netvoří překotně, zato setkání s každý, jejich dílem upozorňuje na skutečně tvůrčí osobnost, rozvíjející se v průběhu let do stále nových poloh...v jeho sezamu děl nalézáme řadu skladeb pro nástroje smyčcové...Kromě dvou smyčcových kvartetů napsal rovněž houslový koncert a etudy pro sólové housle. Z komorní tvorby pak je třeba připomenout jeho Suitu pro dechový kvintet. Tvorbu reprezentuje především Musica concertante, Musica giocosa, In memoriam Igor Stravinskij. E.Zámečník je také autorem mužských sborů...Meditace pro smyčcový kvartet (Památce Jiřího Trávníčka) vznikla v roce 1974 a je věnována Janáčkovu kvartetu.V jeho repertoáru si nalezla trvalé místo nejen pro své umělecké hodnoty, ale i proto, že je vzpomínkou na prvního primária Janáčkovců...
99 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1310-2
EAN
099925131029
Celková délka
00:37:34
Interpret

Jednotlivé části

Allegro con fuoco 00:04:48 20 Kč
/
Largo. Larghetto 00:06:46 20 Kč
/
Allegro giusto 00:03:34 20 Kč
/
Meditace pro smyčcové kvarteto (památce Jiřího Trávníčka) 00:09:42 20 Kč
/
Allegretto marciale. Quasi una marcia 00:05:08 20 Kč
/
Adagio ma non troppo. Quasi una aria 00:02:08 20 Kč
/
Allegro. Quasi un capriccio 00:03:32 20 Kč
/
Presto. Quasi una danza 00:01:56 20 Kč
/

Více