Hudba Lilka Ročáková, Ivanka Malinová, Pavel Kanas (Mozart, Rossini, Verdi, Bizet, Puccini, Čajkovskij, Leoncavallo, Smetana, Dvořák)
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1560-2
EAN
859692515602
Celková délka
00:49:55
Interpret

Lilka Ročáková, Ivanka Malinová, Pavel Kanas (Mozart, Rossini, Verdi, Bizet, Puccini, Čajkovskij, Leoncavallo, Smetana, Dvořák)

Lilka Ročáková, Ivanka Malinová, Pavel Kanas (Mozart, Rossini, Verdi, Bizet, Puccini, Čajkovskij, Leoncavallo, Smetana, Dvořák)

Z komentáře Aleny Dvořákové k původnímu LP 8116 0311 "Lilka Ročáková - Ivanka Malinová - Pavel Kanas" vydanému v Pantonu v roce 1982 a nyní vycházejícímu v Supraphonu poprvé digitálně:
LILKA ROČÁKOVÁ - umělecká dráha sopranistky Lilky Ročákové začínala původně na poli populární hudby, avšak její umělecké kvality se plně rozvinuly, až když se mladá umělkyně přeorientovala na obor operního zpěvu....Ještě v době studií na AMU pracovala jako stipendistka v Divadle J.K.Tyla v Plzni, aby se hned po absolutoriu (v r. 1975) se stala řádnou členkou a sólistkou opery tohoto divadla. Přirozená muzikálnost, píle a smysl pro styl díla jí umožnily výtečně se zhostit předních rolí českého i světového operního repertoáru. Ročáková je oblíbenou představitelkou smetanovských postav (Mařenka v Prodané nevěstě, Blaženka v Tajemství, Anežka v opeře Dvě vdovy, Hedvika z Čertovy stěny), ale i půvabnou Rusalkou nebo Beatricí ve Fibichově Nevěstě messinské. Nastudovala řadu rolí i v operách W.A.Mozarta, G.Verdiho, G.Pucciniho, G.Bizeta, F.Flotowa, C.M.Webera, J.Masseneta, P.I.Čajkovského, I.Stravinského, D.Šostakoviče atd....
IVA MALINOVÁ - mezzosopranistka Iva Malinová byla hned po ukončení studia na pražské konzervatoři přijata na AMU v Praze, kterou absolvovala v r. 1972....O dobře připravenou pěvkyni projevilo zájem umělecké vedení Divadla J.K.Tyla v Plzni a jeho operní scéna je dodnes jejím hlavním působištěm. Vytvořila zde řadu stěžejních rolí mezzosopránového oboru (Rózu ze Smetanovy opery Tajemství, Ježibabu z Dvořáky Rusalky, Isabellu z Fibichovy Nevěsta messinské, z oper W.A.Mozarta Dorabellu v Cosi fan tutte, Cherubína ve Figarově svatbě, Isabellu v Rossiniho opeře Italka v Alžíru, Nancy z Flotowovy opery Marta i titulní roli Bizetovy opery Carmen...její další umělecké perspektivy naznačují televizní a rozhlasové snímky z poslední doby.
Barytonista PAVEL KAMAS se začal věnovat zpěvu již na lidové škole umění. Protože se jeho výrazný pěvecký talent velmi brzy několika vítězstvími v celostátních kolech Soutěže tvořivosti mládeže, rozhodl se pro intenzívní studium sólového zpěvu...na Janáčkově Akademii múzických umění v Brně...Už v r. 1970 - po úspěšné konkurzu - nastoupil své první angažmá jako sólista opery Slezského divadla Z.Nejedlého v Opavě, kde působil osm let...Po konkursním řízení (1978 byl sólový ansámbl Janáčkovy opery v Brně obohacen o mimořádně disponovaného barytonistu. Za dobu svého působení se mladý umělec zhostil velkého množství rolí nejrůznějších stylů a žánrů s výjimečnou interpretační erudicí, ať již jde o postavy z oper Smetanových (Tausendmark z Braniborů v Čechách, Vladislav v Daliboru, Krušina z Prodané nevěsty, Kalina z Tajemství, Radovan v Libuši, Tomeš v Hubičce, Vok v Čertově stěně), Dvořákových (Bohuš v Jakobínu, kníže v opeře Šelma sedlák, hajný z Rusalky), či role v operách B.Martinů, I.Krejčího, J.Berkovce…Verdiho, Pucciniho, Rossiniho, Donizettiho, Bizeta, Ravela atd....
69 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1560-2
EAN
859692515602
Celková délka
00:49:55
Interpret

Jednotlivé části

3. dějství: Árie Mařenky 00:06:05 15 Kč
/
2. dějství: recitativ a árie Donny Anny 00:06:53 15 Kč
/
1. dějství: árie Cherubína 00:02:57 15 Kč
/
1. dějství: kavatina Rosiny 00:05:25 15 Kč
/
1. dějství - Seguedilla 00:01:58 15 Kč
/
3. dějství: Árie Tausendmarka 00:03:58 15 Kč
/
1. dějství: Árie knížete 00:04:19 15 Kč
/
1. dějství: Árie Voka 00:03:52 15 Kč
/
2. dějství: Árie knížete Jeleckého 00:04:41 15 Kč
/
Prolog 00:05:01 15 Kč
/
2. dějství: Árie hraběte Luny 00:04:46 15 Kč
/

Více