Hudba Martinů, Roussel: Skladby pro violoncello a orchestr
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0464-2
EAN
099925046422
Celková délka
00:51:55
Interpret

Martinů, Roussel: Skladby pro violoncello a orchestr

Martinů, Roussel: Skladby pro violoncello a orchestr

Z komentáře Iši Popelky k původnímu LP albu 1 10 2084 "Martinů, Roussel: Skladby pro violoncello a orchestr" vydanému v Supraphonu v roce 1977 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
...Martinů se nestal Rousselovým žákem ve vlastním smyslu toho slova. Francouzský mistr zřejmě záhy rozpoznal, že jeho mladý český kolega se nemusí učit řemeslu, že spíš potřebuje vymanit se z nejistot a pochybností, do nichž jej uvrhly první překotné měsíce pařížského pobytu. Roussel podle toho i jednal:"...Ponechával mi čas, abych přemýšlel a sám se vyvíjel...", bilancoval Martinů po letech rousselovský "školní" rok 1923-24. A tak se na této desce spíš než učitel a žák setkávají dva kolegové a přátelé.
SAŚA VEČtOMOV (1930), sólista tohoto snímku, je zasvěcený interpret rozsáhlého violoncellového díla Martinů, komorního i koncertního. Pracoval a pracuje na "svém" Martinů po léta, a protože systematické úsilí a martinůovský interpretační styl je dosud spíše výjimkou než pravidlem, stávají se Večtomovovy nahrávky hudby Martinů měřítkem. Nejen pro violoncellisty.
CONCERTINO (1942), první koncertantní skladba Martinů vůbec, patří k opusům, v nichž si náš autor krátce po příchodu do Paříže obtížně razil cestu k novému, nesentimentálnímu stylu...Úhrnem: koncertantní Martinů ve stavu zrodu, současně však už naznačující schopnost dobře vyhovět požadavku nástrojové virtuozity. Ttřívětou SONATA DA CAMERA (komponovanou 1940 na sklonku skladatelova pobytu ve Francii) psal už skutečný mistr, autor Tre ricercari a Dvojkoncertu, a také ovšem už i řady koncertů sólových, mimo jiné i koncertu violoncellového (1930). V Sonatě da camera se proto Martinů pohyboval v suverénně ovládaném terénu své koncertantní tvorby....
Rousselovo CONCERTINO op. 57 vzniklo roku 1936, tedy na sklonku umělecké i životní cesty francouzského mistra. Nerozlehlá třívětá skladba nese nejlepší znaky Rousselova zralého slohu..Přesto si ještě před pár lety Rousselův životopisec Surchamp postěžoval, že Concertino nenahrála dosud ani jedna gramofonová společnost - nejen ve Francii, ale ani jinde.
69 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 0464-2
EAN
099925046422
Celková délka
00:51:55
Interpret

Jednotlivé části

Poco allegro 00:09:30 15 Kč
/
Andante poco moderato 00:09:10 15 Kč
/
Allegro 00:07:15 15 Kč
/
Concertino pro violoncello, dechové a bicí nástroje a klavír, H. 143 00:13:15
/
Allegro moderato 00:05:05 15 Kč
/
Adagio 00:02:50 15 Kč
/
Allegro molto 00:04:50 15 Kč
/

Více