Hudba Skladby pro violoncello a klavír
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
11 0938-2
EAN
099925093822
Celková délka
01:07:04
Interpret

Skladby pro violoncello a klavír

Skladby pro violoncello a klavír

Z komentáře Jaroslava Holečka k původnímu LP albu 11 0938-1, resp. CD albu 11 0938-2 "Mendelssohn-Bartholdy Sonáty pro violoncello a klavír, Koncertantní variace, Píseň beze slov" vydanému v roce 1991 v Supraphonu; k titulu, jehož fyzická podoba již dávno zmizela z pultů "kamenných" obchodů s hudbou, který nyní alespoň uvolňujeme do obchodů digitálních:
FELIX MENDESSOHN-BARTHOLDY (1809-1847) budil od dětství úžas neuvěřitelným nadáním literárním, malířských, ale především hudebním. Zázračný talent byl péčí zámožné rodiny cílevědomě kultivován a umělec se nakonec zapsal do dějin evropské kultury jako vynikající skladatel, organizátor hudebního života, pedagog a v neposlední řadě jako zapálený propagátor a znovuobjevitel barokní hudby. Od Bacha a Händela také čerpal inspiraci, hlavně pokud jde o virtuózní kompoziční techniku a formální uměřenost, kdežto svou dikcí i námětovou orientací patří cele romantickému hnutí. Jeho hudba vyniká melodickou krásou, uhlazeností a elegancí, je obecně sdělná a přístupná, přitom však myšlenkově bohatá, výrazově spontánní a emocionálně působivá. Čtyři skladby věnované violoncellu jsou velmi málo známé, jsou však opomíjeny neprávem.
Český violoncellista DAVID VEIS (1954) studoval od r. 1969 nejprve dva roky na pražské konzervatoři a později rovněž dva roky na AMU, v obou případech u Josefa Chuchra. Jeho výrazný talent se však definitivně zformoval teprve během pětiletého studia na konzervatoři v Moskvě ve třídě Natálie Šachovské. V této době získal mladý umělec i významné vavříny. 1. cena v soutěži hudebního festivalu Pražské jaro 1976 a 2. cena v prestižní soutěži P.I.Čajkovského v Moskvě v r. 1978. Tyto úspěchy mu otevřely cestu na koncertní pódia nejen v Evropě, ale i v USA, kde zejména na velkém turné v r. 1986 slavil veliké úspěchy. Od 1. ledna 1989 je sólistou České filharmonie a současně působí pedagogicky na AMU. Se svým partnerem MARTINO TIRIMEM, se sešel v r. 1977 na Tribuně mladých umělců v Karlových Varech a v r. 1982 přerostlo jejich přátelství v trvalou uměleckou spolupráci.
99 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
11 0938-2
EAN
099925093822
Celková délka
01:07:04
Interpret

Jednotlivé části

Allegro vivace 00:12:28
/
Andante 00:07:23 20 Kč
/
Allegro assai 00:06:45 20 Kč
/
Allegro assai vivace 00:08:06 20 Kč
/
Allegretto scherzando 00:05:19 20 Kč
/
Adagio 00:05:27 20 Kč
/
Molto allegro e vivace 00:07:25 20 Kč
/
Koncertantní variace, op. 17 00:08:49 20 Kč
/
Píseň beze slov (Lieder ohne Worte), op. 109 00:05:22 20 Kč
/

Více