Hudba Dialogy
Rok vydání
2022
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1175-2
EAN
099925117528
Celková délka
00:54:49
Interpret

Dialogy

Dialogy

Komentář Jaromíra Černého k původnímu LP albu 81 0771-1 "Dialogy" vydanému Pantonem v roce 1988 a nyní vycházejícímu v Supraphonu poprvé digitálně:
Velké umělecké zjevy vyvolávají svými tvůrčími činy mocné vlnění, jež se v jejich době šíří do všech stran a oplodňuje, zároveň však přesahuje hranice věků a poskytuje nové prožitky a impulsy budoucnosti. Proto dnes hovoříme o "druhém životě" staré hudby - muzikologové ji vyhledávají v muzeích, překládají do moderní notace, interpreti ji křísí a rozžíhají pro moderní koncertní publikum. Ta nejvýznačnější stará hudba má však nezřídka ještě "třetí život": moderní skladatelé v ní nacházejí duchovní spříznění, archetypy vlastních tvůrčích představ, svébytnou vnitřní inspiraci, fascinující protějšek k uměleckému a filozofickému dialogu.
GUILLAUME DE MACHAUT (cca 1300-137O) si rozhodně zaslouží v tomto dialogu promluvit na prvním místě. On sám byl jedním z prvních modernistů hudebních dějin, snad jemu prvému se dařilo hudebně přebásnit galantní ballady či rondely a vtisknout jim neopakovatelnou náladu a výraz. Jeho Mše o Panně Marii (La Messe de Nostre Dame) je snad nejstarší dílo tohoto druhu koncipované jako cyklus a promyšleně diferencující kompoziční prostředky...V detailech je nicméně Machautova mše ztělesněním záhady nadčasového tvůrčího činu: nelze ji "rozebrat" na moteta, kondukty či písně jeho doby, nelze ji "odvodit" z dobových zákonů polyfonní techniky. Představuje prvé individuální "opus perfectum et absolutum" evropské hudby. LUBOŠ FIŠER (nar.1935), autor obsáhlého a cenného díla komorního, vokálního a orchestrálního, se nedal zaslepit galantními verši o krásných paních a vytušil u Machauta notu tragickou - pronikavě vystihl spodní temný tón zralých děl autora, který nebyl jen salónním pěvcem lásky, ale také citlivým svědkem pohnutých politických zvratů, válečných hrůz a utrpení morových epidemií. Jeho komorní cyklus z roku 1975 je komponován na textové útržky z Machautových skladeb. Fišerova sugestivně vypjatá dramatická výpověď je orámovaná průzračnou quasi-truvérskou melodií na pozadí lehkomyslné "kavalírské" zábavné muziky tak znepokojivě žhne složitá osobnost velkého umělce. DON CARLOS GESUALDO, kníže z Venosy (cca 1560-1613) patří ke generaci italských autorů, kteří zbavili madrigal rozvážného nizozemského kontrapunktu a vtiskli mu ráz vzrušené hudební básně, prudce proměňující svůj výraz v těkavosti poetických představ a sugestivních slov. Slůvka láska, radost, žal, život, smrt se přetavují ve zjitřené melodické motivy, horečný rytmus a překvapující smělé harmonie, které nadchly již Stravinského. Složitě a paradoxně se tyto pojmy a hudební výkřiky snoubí v Gesauldově madrigalové tvorbě. Příznačně proto nazval MILOŠ ŠTĚDROŇ (nar. 1942) své zhudebnění epitafu na hrobce Carla Gesualda slovy Gioia dolorosa - Bolestná radost. Chladně vznešená slova náhrobního nápisu tu autor ve 14 částech své skladby kombinuje se symptomatickými úryvky Gesualdových textů a v stále nových montážích a variacích analyzuje a osvětluje rozporný duchovní svět velkého hudebníka epochy madrigalu.
99 Kč
Rok vydání
2022
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 1175-2
EAN
099925117528
Celková délka
00:54:49
Interpret

Jednotlivé části

Kyrie 00:03:27 20 Kč
/
Gloria 00:04:23 20 Kč
/
Credo 00:06:08 20 Kč
/
Sanctus 00:03:39 20 Kč
/
Agnus Dei 00:03:20 20 Kč
/
Ite missa est 00:01:16 20 Kč
/
Písně pro slepého krále Jana Lucemburského 00:07:15 20 Kč
/
Amor, pace non chero /1. kniha/ 00:01:15 20 Kč
/
Non mai con cangero /2. kniha/ 00:01:37 20 Kč
/
Donna se m'ancidete /3. kniha/ 00:01:54 20 Kč
/
Questa crudele e pia /4. kniha/ 00:02:57 20 Kč
/
S'io non miro non moro /5. kniha/ 00:02:19 20 Kč
/
Ancor che per amarti /6. kniha/ 00:03:03 20 Kč
/
Bolestná radost. Epitaf na náhrobku Carlo Gesualdo di Venosy, který se propadl při zemětřesení roku 1688 (Gioia dolorosa. L'epitafio sulla tomba di Carlo Gesualdo di Venosa crollata nel 1688 durante un terremoto) 00:12:16
/

Více