Hudba Bartók: Mikrokosmos. Výběr
Rok vydání
2023
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2086-2
EAN
099925208622
Celková délka
00:44:28
Interpret

Bartók: Mikrokosmos. Výběr

Bartók: Mikrokosmos. Výběr

Z komentáře Dr. Kamila Šlapáka k původnímu LP albu 1 11 1615 "Bartók Microcosmos / výběr" vydanému Supraphonem v roce 1975 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
V bohatém tvůrčím odkazu Bartókově jsou hojně zastoupeny i tyto tři oblasti: hudba folklórní, hudba pro děti a hudba instruktivní - a skladatel vytvořil soubory drobných skladeb, zejména houslových a klavírních, v nichž jsou tyto obory spojeny vskutku mistrovsky. Je to 24 Duet pro dvoje housle, v klavírní tvorbě pak Deset lehkých klavírních skladeb, 14 Bagatel, cyklus Dětem, obsahující v 1. sešitě zpracování písní maďarských, v 2. sešitě slovenských, hlavně však rozsáhlý soubor 153 skladeb nazvaný Mikrokosmos, na němž autor pracoval v letech 1926-1937. Od skladeb vpředu jmenovaných se liší Mikrokosmos tím, že Bartók sám jej považoval především za dílo instruktivní. A pedagogické zkušenosti měl jako profesor klavírní hry na budapešťské Akademii hudby a sám skvělý pianista vskutku bohaté. V úvodu k maďarskému vydání díla podává věcný, takřka strohý návod, jak má učitel postupovat: např. seřazení jednotlivých čísel podle obtížnosti jest jen přibližné, stejně metronomické udání temp, vždy je třeba se řídit schopnostmi žáka, k některým číslům jsou připojena technická "cvičení" atd. Z nadpisu většiny skladeb pak je patrno, jaký konkrétní pianistický problém měl na mysli. Je to skutečný "mikrokosmos" klavírní techniky, je to "klavírní hudba od prvopočátků" (tak zní podtitul díla) až k dosažení plné technické výzbroje moderního virtuóza. Přesto však nelze považovat Mikrokosmos za dílo "pouze" instruktivní. Je to "malý vesmír" moderního hudebního myšlení vůbec. Především je zastoupen, jak je u Bartóka samozřejmo, svět lidové hudby, a to nejen maďarské, nýbrž i jiných národů, příp. autor tvoří melodie "v lidovém tónu" nebo v klavíru stylizuje lidové hudební nástroje: dudy, píšťalka. Z výběru interpretky patří sem skladby č. 40, 88,100, 109, 128, 149, 153. Lidové prvky jsou ovšem obsaženy i v jiných číslech. Netradiční harmonizace se projevuje např. hned v Imitaci a jejím obratu (25): je předznamenána pouze "cis", nikoliv též "fis"; je zde pentatonika (61), bitonalita (70):melodie s předznamenanými pěti křížky má dvojhlasý doprovod bez předznamenání; jinde se důsledně uplatňuje chromatika (54 a obě Invence, č. 91,92), se zmenšenými kvintami se pracuje ve 101: v akordech, které levá ruka drží bez udeření, rozezvučí se jejich tóny samočinně hrou pravé ruky. Pestrá je ovšem i rytmická a úhozová stránka: staccato (63, 124), jinde ve spojení s legatem (39), ve Scherzu (82 a v č. 126) hojně se střídají na malé ploše takty různého druhu. Poukazujeme dále na svérázné využití synkop (133), "perpetua mobile" (135: podle žertovné poznámky autorovy lze "repetovat ad infinitum") a pochodového rytmu (147). Ale i ve skladbách ryze technických (13, 69, 85, 143) jde vždy ruku v ruce stránka rytmická, melodická i harmonická ke slovu přijde i zcela prostá melodie (35,45,61,97), jinde bartókovské "volné variace" (140). A podle názvů jsou "programními" č. 47, 63, 72, 107, 108, 109. Mikrokosmos je tedy svérázné umělecké dílo, které znamená i vstup k poznání stylu velkých děl maďarského mistra.

DAGMAR BALOGHOVÁ (*13.12.1929), česká klavíristka a hudební pedagožka, iterpretka zvláště hudby 20. století
69 Kč
Rok vydání
2023
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2086-2
EAN
099925208622
Celková délka
00:44:28
Interpret

Jednotlivé části

1. sešit: Změna polohy (Fekvésváltozás) 00:00:38 15 Kč
/
1. sešit: Imitace a inverze (Imitácio és fordítása) 00:01:08 15 Kč
/
1. sešit: Chorál (Korál) 00:01:32 15 Kč
/
2. sešit: Staccato és legato (Staccato és legato) 00:00:29 15 Kč
/
2. sešit: Jihoslovanská (Délszlávos) 00:00:52 15 Kč
/
2. sešit: Meditace (Méditation) 00:01:05 15 Kč
/
2. sešit: Výroční trh (Nagyvásár) 00:00:27 15 Kč
/
2. sešit: Crescendo - dominuendo (Crescendo - dominuendo) 00:00:22 15 Kč
/
2. sešit: Jednohlas rozdělený mezi obě ruce (Egyszólamúság kézváltással) 00:00:14 15 Kč
/
2. sešit: Chromatika (Kromatika) 00:00:12 15 Kč
/
2. sešit: Pentatonická melodie (Pentatón dallam) 00:01:03 15 Kč
/
2. sešit: Souběžný pohyb v malých sextách (Párhuzamos mozgás kis hatodhangközökben) 00:00:39 15 Kč
/
2. sešit: Bzukot (Zsongás) 00:00:39 15 Kč
/
3. sešit: Akordy (Akkordtanulmány) 00:01:06 15 Kč
/
3. sešit: A přece to zní pěkně (Dallamhoz kettösfogások) 00:01:15 15 Kč
/
3. sešit: Dračí tanec (Sárkánytánc) 00:00:28 15 Kč
/
3. sešit: Scherzo 00:00:27 15 Kč
/
3. sešit: Přerušovaná melodie (Dallam meg-megszakitva) 00:00:42 15 Kč
/
3. sešit: Zábava (Mulatság) 00:00:41 15 Kč
/
3. sešit: Rozložené akordy (Tört akkordok) 00:00:57 15 Kč
/
3. sešit: Variace (Változatok) 00:01:13 15 Kč
/
3. sešit: Hra na píšťalku (Sípszó) 00:01:06 15 Kč
/
3. sešit: Chromatická invence I (Kromatikus invenció I) 00:00:58 15 Kč
/
3. sešit: Chromatická invence II (Kromatikus invenció II) 00:00:53 15 Kč
/
4. sešit: Nokturno 00:01:26 15 Kč
/
4. sešit: Lidová píseň (Népdalféle) 00:00:42 15 Kč
/
4. sešit: Vzdálenost zmenšené kvinty (Szükített ötödnyi távolság) 00:00:56 15 Kč
/
4. sešit: Alikvotní tóny (Felhangok) 00:01:17 15 Kč
/
4. sešit: Písnička v mlze (Dallam ködgomolyagban) 00:01:00 15 Kč
/
4. sešit: Zápas (Birkózás) 00:00:47 15 Kč
/
4. sešit: Na ostrovu Bali (Báli szigetén) 00:01:19 15 Kč
/
5. sešit: Staccato 00:01:00 15 Kč
/
5. sešit: Mateník (Változo ütem) 00:00:40 15 Kč
/
5. sešit: Vesnický tanec (Dobbantós tánc) 00:01:18 15 Kč
/
5. sešit: Synkopy (Szinkopák) 00:00:52 15 Kč
/
5. sešit: Perpetuum mobile 00:00:31 15 Kč
/
6. sešit: Volné variace (Szabad változatok) 00:01:40 15 Kč
/
6. sešit: Střídání rozložených souzvuků (Tort hangzatok váltakozva) 00:01:52 15 Kč
/
6. sešit: Malé sekundy a velké septimy (Kis másod és nagy hetedhangközök) 00:03:09 15 Kč
/
6. sešit: Ostinato (Ostinato) 00:02:20 15 Kč
/
6. sešit: Pochod (Induló) 00:01:40 15 Kč
/
Šest tanců v bulharských rytmech: Druhý tanec (Hat tánc bolgár ritmusban) 00:01:04 15 Kč
/
Šest tanců v bulharských rytmech: Šestý tanec (Hat tánc bolgár ritmusban) 00:01:49 15 Kč
/

Více