Hudba Beno Blachut, tenor / Bedřich Smetana -Antonín Dvořák
Rok vydání
2023
Vydavatel
SBB a Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8594156850180
Katalogové číslo
SBB 018-23-02

Beno Blachut, tenor / Bedřich Smetana -Antonín Dvořák

Beno Blachut, tenor / Bedřich Smetana -Antonín Dvořák

Beno Blachut (1913–1985) byl český tenorista, jehož kariéra byla bytostně spjata s českou hudbou. Více než čtyři desetiletí působil na operních scénách v Praze (Národní divadlo) nebo v Olomouci, ale také v zahraničí. V Blachutově éře - od 40. do 80. let 20. století - byly opěrnými pilíři jevištního repertoáru opery Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Toto CD obsahuje archivní snímky Českého rozhlasu, Supraphonu a České televize, ve kterých se Beno Blachut představí v titulních rolích oper B. Smetany a A. Dvořáka.
Pořiďte si také 2CD Beno Blachut: Giuseppe Verdi – Richard Wagner 

CD 1 BEDŘICH SMETANA
BRANIBOŘI V ČECHÁCH | THE BRANDENBURGERS IN BOHEMIA
(1863, libreto | libretto: Karel Sabina)
(1) Dobře, chátro, dobře tak … Dokud mají velcí páni – Jíra, sbor | chorus, 1. dějství | Act 1 (1948) 3:44 *
PRODANÁ NEVĚSTA | THE BARTERED BRIDE (1866, libreto| libretto: Karel Sabina)
(2) Nechť se jak chce děje… Věrné milování – Jeník, Mařenka, 1. dějství | Act 1 (1947) 3:40
(3) Jak pravím, hezká je… Nuže, milý chasníku… Každý jen tu svou… Znám jednu dívku –
Kecal, Jeník, 2. dějství | Act 2 (1958) 8:58 *
(4) Až uzříš, komus koupil nevěstu… Jak možná věřit – Jeník, 2. dějství | Act 2 (1951) 3:26
DALIBOR (1867, libreto| libretto: Josef Wenzig | Ervín Špindler)
(5) Ba, nejveselejší je tento svět… Přistupte, bratři – sbor | chorus, Vítek, Jitka,
2. dějství | Act 2 (1952) 4:53
(6) Slyšels to, příteli – Dalibor, 1. dějství | Act 1 (1951) 4:20
(7) Nebyl to on zas?... Ó, Zdeňku – Dalibor, 2. dějství | Act 2 (1957) 4:32 *
(8) Dalibore, odpusť, prosím… Ó, nevýslovné štěstí lásky – Milada, Dalibor,
2. dějství | Act 2 (1960) 8:28
(9) Probůh, mně volnost kyne… Ha, kým to kouzlem – Dalibor, 2. dějství | Act 2 (1951) 2:39
LIBUŠE (1872, libreto| libretto: Josef Wenzig | Ervín Špindler)
(10) Rád se uspokojím tím – Šťáhlav, 1. dějství | Act 1 (1949) 1:24
DVĚ VDOVY | THE TWO WIDOWS (1874, libreto| libretto: Emanuel František Züngel)
(11) Když zavítá máj – Ladislav, 2. dějství | Act 2 (1948) 2:24
HUBIČKA | THE KISS (1876, libreto Eliška Krásnohorská)
(12) Má nejdražší… Jsme svoji – Lukáš, Vendulka, sbor | chorus, 1. dějství | Act 1 (1952) 2:56 *
(13) Já nešťastník… Kdybych věděl, jak svou vinu smýt – Lukáš, 2. dějství | Act 2 (1948) 3:36
(14) Ten mě prohnal… Jen odpros ji – Tomeš, Lukáš, 2. dějství | Act 2 (1952) 7:59
TAJEMSTVÍ | THE SECRET (1878, libreto| libretto: Eliška Krásnohorská)
(15) Ach, můj Vítku… Z tvých sladkých úst – Blaženka, Vítek, 1. dějství | Act 1 (1951) 2:36 *
ČERTOVA STĚNA | THE DEVIL‘S WALL (1880, libreto| libretto: Eliška Krásnohorská)
(16) Jen klid… Kam prchnout – Jarek, Rarach, 2. dějství | Act 2 (1945) 3:59
BONUS (STEREO)
TAJEMSTVÍ | THE SECRET (1878, libreto| libretto: Eliška Krásnohorská)
(17) Ó, slyš to, předaleký světe – Skřivánek, 1. dějství | Act 1 (1974-1975) 4:05
ČERTOVA STĚNA | THE DEVIL‘S WALL (1880, libreto| libretto: Eliška Krásnohorská)
(18) Ach, zle se tomu přivyká – Michálek, 2. dějství | Act 2 (1974-1975) 4:17 *
* poprvé na CD (1), (3), (7), (12), (15), (18)


CD 2 ANTONÍN DVOŘÁK
 
VANDA (1875, libreto| libretto: Václav Beneš Šumavský, František Zákrejs)
(1) Ó, Vando, vzpomeň mládí svého – Slavoj, 1. dějství | Act 1 (1951) 3:21
DIMITRIJ (1882, libreto| libretto: Marie Červinková-Riegrová)
(2) Buď žehnán, slávy naší památníku – Dimitrij, sbor | chorus, 1. dějství | Act 1 (1951) 2:46 *
(3) Běda, běda, síně našich carů… Zpátky, zpátky, já to káži vám! – sbor | chorus, Dimitrij,
2. dějství | Act 2 (1961) 3:14*
(4) Viděl jsem ji, Xenii jsem zřel – Dimitrij, 3. dějství | Act 3 (1951) 6:05
SVATÁ LUDMILA | SAINT LUDMILA (1886, libreto| libretto: Jaroslav Vrchlický)
(5) Kdo se nám může do cesty stavit… Ó, jaký obraz oku mému – sbor | chorus, Bořivoj,
2. dějství | Act 2 (1963) 4:48
(6) Ó, cestu ukaž mi – Bořivoj, 2. dějství | Act 2 (1963) 3:50
JAKOBÍN | THE JACOBIN (1888, libreto| libretto: Marie Červinková-Riegrová)
(7) Tak ještě jednou… Zdráv buď, ó pane náš – Benda, sbor | chorus, Terinka, Jiří,
2. dějství | Act 2 (1969) 6:05 *
ČERT A KÁČA | THE DEVIL AND KATE (1899, libreto| libretto: Adolf Wenig)
(8) Já ubohej ovčáček – Jirka, 1. dějství | Act 1 (1968) 3:37 **
RUSALKA (1900, libreto| libretto: Jaroslav Kvapil)
(9) Vidino divná, přesladká… Vím, že jsi kouzlo – Princ, sbor | chorus, Vodník,
1. dějství | Act 1 (1952) 6:18
(10) Vám v očích divný žár se zračí… Kam prchla? Milý Bůh to ví –
Cizí kněžna | Foreign Princess, Princ, Vodník | Water Sprite, 2. dějství | Act 2 (1961) 6:49
(11) Bílá moje lani… Proč volal jsi mne v náruč svou… Líbej mne, líbej –
Princ, Rusalka, Vodník | Water Sprite, 3. dějství | Act 3 (1951) 18:54
ARMIDA (1903, libreto| libretto: Jaroslav Vrchlický)
(12) Mně nelze čekat dél – Rinald, Armida, 2. dějství | Act 2 (1951) 3:33
(13) V tom polibku bych dlíti chtěl – Rinald, Armida, sbor | chorus, 3. dějství | Act 3 (1951) 10:12 *
* poprvé na CD (2), (3), (7), (8), (13)
 
299 Kč
Rok vydání
2023
Vydavatel
SBB a Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8594156850180
Katalogové číslo
SBB 018-23-02