Noty Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční / klavírní výtah
Rok vydání
2016
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660613993
Katalogové číslo
R 366
Interpret

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční / klavírní výtah

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční / klavírní výtah

Jakub Šimon Jan Ryba (1765–1815) patří nepochybně k nejznámějším českým kantorům a zároveň je (poněkud nespravedlivě) vnímán téměř výhradně jako autor jednoho díla, byť obecně známého a oblíbeného. Česká mše vánoční není jen prvním kompletním liturgickým dílem v českém jazyce, nýbrž i nejznámější skladbou J. J. Ryby. I přes represe a nucené omezení církevního života v době komunistické totality se stala symbolem českých Vánoc – nejen v kostelích, ale i na koncertním pódiu a na zvukových nosičích.

Klavírní úprava vychází z vydání partitury v Českém rozhlase z roku 2014. Tato publikace vychází z nejstaršího zachovaného opisu, jenž Českou mši vánoční uchovává v podobě dle našeho názoru nejčistší a nejpůsobivější. 

Nejzávažnější změnou oproti originálu je transpozice částí Ad Kyrie, Ad Gloria, Ad Credo, Ad Offertorium, Ad Sanctus a Ad Benedictus o celý tón níž, aby byla mše dostupná k provedení i amatérským tělesům. Vzali jsme přitom v úvahu nejen historický posun ladění a výšky komorního a, ale i fakt, že tyto transpozice nalezneme již v některých opisech. 

Klavírní výtah byl vypracován tak, aby odrážel co možno nejvěrnější obraz partitury. Tomuto cíli slouží i přidané instrumentační poznámky o jednotlivých nástrojích. Výsledkem je poněkud komplikovanější stylizace, kterou si však každý pohotový klavírista může zjednodušit. 

Protože klavírní výtah může být hrán i na varhany, byly v levé ruce přidány basové noty v závorkách určené varhannímu pedálu. Varhaníci si budou rovněž muset poradit s rozsahem pravé ruky, který na mnoha místech překračuje rozsah varhan a je navíc klavírně stylizován. 

obsazení: SATB soli, coro misto, pfte
materiál: partitura
durata: 40'
nakl.č.: R 366

275 Kč
Rok vydání
2016
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660613993
Katalogové číslo
R 366
Interpret