Noty Hataš, Mašek, Vaňhal, Anonym: České vánoční parthie (ed. Vojtěch Spurný)
Rok vydání
2017
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660614259
Katalogové číslo
R 392

Hataš, Mašek, Vaňhal, Anonym: České vánoční parthie (ed. Vojtěch Spurný)

Hataš, Mašek, Vaňhal, Anonym: České vánoční parthie (ed. Vojtěch Spurný)

„Do předkládané edice jsem vybral 7 dechových parthií, jejichž předlohy většinou pocházejí z českých zámeckých archívů. Jsou psány pro komorní obsazení 2 hobojů, 2 lesních rohů, 1 nebo 2 fagotů a představují tak nejběžnější typ dechové harmonie. V některých skladbách je dvojice fagotů traktována jako dvouhlas poměrně sporadicky, což předpokládá, že většinou oba nástroje hrály unisono – podobnou praxi známe z barokního orchestru, kde jsou fagotové party součástí bassa continua a byly často dublovány nebo dokonce obsazeny vícenásobně."

Parthia pastoralis in F Jana Křtitele Vaňhala se spolu s další skladbou stejného názvu zachovala v moderním opisu partitury ze soukromého archivu. Jedná se o tzv. diplomatický přepis, v němž byly opraveny tužkou drobné nepřesnosti (vesměs chybějící posuvky nebo pauzy) z původního pramene, který je bohužel neznámý. 

Parthia Pastoritia in D Jana Hataše je uložena ve sbírkách Českého muzea hudby jako součást bývalého archívu hraběte Clam-Gallase. Jedná se o rukopisný konvolut 5 hlasů na podélných nečíslovaných stranách – hlasy jsou označeny Oboe Primo (2 strany), Oboe Secondo (2 strany), Cornu Primo in D (1 strana), Cornu Secundo in D (1 strana), Fagotto (1 strana). Hlasy hobojů mají na konci prvé strany poznámku „Volti", na poslední stránce partu každého nástroje je poznámka „Fine", pouze u fagotového partu „Il Fine". 

Parthia Pastoritia in C Jana Hataše je uložena ve sbírkách Českého muzea hudby jako součást bývalého archívu hraběte Clam-Gallase. Jedná se o rukopisný konvolut 6 hlasů na podélných nečíslovaných stranách – hlasy jsou označeny Oboe Primo (2 strany), Oboe Secondo (2 strany), Corno Primo in C (2 strany), Corno 2 in C (2 strany), Fagotto Primo (2 strany), Fagotto 2 (2 strany). Na konci první strany každého hlasu (s výjimkou 2.fagotu) je poznámka „Volti", na poslední stránce partu každého nástroje je poznámka „Il Fine".  

Parthia Pastoritia in F Jana Hataše je uložena ve sbírkách Českého muzea hudby jako součást bývalého archívu hraběte Clam-Gallase. Jedná se o rukopisný konvolut 5 hlasů na podélných nečíslovaných stranách – hlasy jsou označeny Oboe Primo (2 strany), Oboe Secondo (2 strany), Corno Primo in F (1 strana), Corno Secondo in F (1 strana), Fagotto (1 strana). Hlasy hobojů mají na konci prvé strany poznámku „Volti“, na poslední stránce partu každého nástroje je poznámka „Fine". 

Parthia in D Václava Vincence Maška je uložena ve sbírkách Českého muzea hudby jako součást bývalého archívu hraběte Jana Pachty. Jedná se o rukopisný konvolut 6 hlasů na podélných nečíslovaných stranách – hlasy jsou označeny Oboe Primo (2 strany), Oboe Secondo (2 strany), Corno Primo in D (2 strany), Corno Secondo in D (2 strany), Fagotto Primo (2 strany), Fagotto Secondo (2 strany).  

Anonymní Parthia Pastoralis (tak zní přípis na partech prvé věty) je uložena ve sbírkách Českého muzea hudby pod signaturou XLII C 219. Jedná se o rukopisný konvolut 5 hlasů na podélných nečíslovaných stranách – hlasy jsou označeny Oboa 1 (2 strany), Oboa 2da (2 strany), Cornu 1 ex G (2 strany), Cornu 2do ex G (2 strany), Fagotto (2 strany).  

obsazení: ob I, II, cor I, II in F (in C, in D, in G)
materiál: partitura, party
nakl. č.: R 392

413 Kč
Rok vydání
2017
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660614259
Katalogové číslo
R 392