Noty Ivan Kurz: Adamu
Rok vydání
2013
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660612660
Katalogové číslo
R 266
Interpret

Ivan Kurz: Adamu

Ivan Kurz: Adamu

Adamu je sumerský výraz (min. 4000 let před Kristem – viz archeologické nálezy hliněných tabulek) znamenající „pozemšťan“.

Domnívám se, že není sporu o tom, že biblický termín „Adam“ je odvozen právě od tohoto sumerského výrazu: Adamah = Země; Adamu (ze stejného kořene) = pozemšťan. Onen termín však může být i slovní hříčkou, protože: dam = krev; A-dam = ten z krve (stvořený). Přikláním se k závěru, že až do té doby, než bible začíná uvádět genealogii Adama (specifické osoby), používá kniha Genesis termín Adam k označení stvořené bytosti coby označení druhu. Tolik k vysvětlení názvu skladby, která chce být subjektivním a zajisté velmi dílčím hudebním portrétem lidské bytosti. Pracuje se čtyřmi tematickými okruhy, které by měly obrazně odpovídat čtyřem možným polohám vědomí člověka (oblast Ducha, oblast intelektu, oblast animální duše a oblast hmotného těla). Forma skladby vychází z vybrané sekvence řetězce lidské DNA, která je rovněž tvořena čtyřmi látkami – komplexními organickými sloučeninami, tzv. nukleotidy: A-G-C-T. Čtvrtý smyčcový kvartet byl napsán v roce 2011 na objednávku Doležalova kvarteta.

obsazení: vnoI, vnoII, vla, vcl
materiál: partitura, party
nakl. č.: R 266

187 Kč
Rok vydání
2013
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660612660
Katalogové číslo
R 266
Interpret