Noty Jan Bernátek: Nový Jeruzalém
Rok vydání
2007
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660610916
Katalogové číslo
R 127
Interpret

Jan Bernátek: Nový Jeruzalém

Jan Bernátek: Nový Jeruzalém

"Oratorium Nový Jeruzalém pro smíšený sbor, baryton a soprán sólo, varhany, bicí nástroje a recitátora patří k mým nejzávažnějším skladbám. První díl - Velký pátek - jsem nazval podle básně Františka Lazeckého, slezského básníka, žijícího v letech 1905 - 1984. V úvodu jsem použil text proroka Izajáše navozující dramatickou atmosféru prvního dílu, jehož závěr graduje textem: "Pak anděl úděsný na vaši hlavu nahrne běd, pod jehož dotekem srdce vám pukne žízní a žalem. Kdo potom utěší můj hříšný Jeruzalém."

Druhý díl oratoria Svaté město diametrálně kontrastuje a je vyjádřením zaslíbení, které dal Bůh těm, kteří ctí jeho zákon. Evangelista Jan ve Zjevení píše: "Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. Bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života...Viděl jsem nové nebe a novou zemi a od Boha sestupovat svaté město, nový Jeruzalém." Oratorium končí chvalozpěvem: "Radujme se, jásejme a vzdejme Bohu Otci chválu. Aleluja."

obsazení: soprano solo, baritono solo, rec, coro misto, org, timp, camp, trgl
materiál: partitura
nakl. č.: R 127

Samostatné party pouze k pronájmu pouze na nakladatelstvi@rozhlas.cz

336 Kč
Rok vydání
2007
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660610916
Katalogové číslo
R 127
Interpret