Noty Jiří Sternwald: Český rok na vsi – Léto
Rok vydání
2007
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660610817
Katalogové číslo
R 117
Interpret

Jiří Sternwald: Český rok na vsi – Léto

Jiří Sternwald: Český rok na vsi – Léto

Kantáta Český rok na vsi pro recitaci, sóla, dětský sbor a orchestr náleží k nejúspěšnějším a posluchačsky nejatraktivnějším koncertním dílům Jiřího Sternwalda (1910–2007).

Jeho genezi lze sledovat poměrně dlouho - až k pásmu „Dětský rok na vsi“ pro Burianovo „Déčko“ z počátku čtyřicátých let, kdy se bezpochyby důkladně obeznámil se sbírkami českých lidových písní a říkadel, především pak se sbírkou Erbenovou. Z ní také čerpá dnes uváděná kantáta, která vznikla v letech 1975–1976.
Dílo je rozčleněno do čtyř uzavřených částí podle čtyř ročních období, uvnitř se dále člení na drobnější tematicky ohraničené okruhy, propojované vysvětlujícím komentářem. Skladateli se podařilo s obdivuhodnou jistotou a názorností proniknout do světa lidové poezie i do světa dětských duší. To je při pomyšlení na "konkurenční díla" formátu Martinů Špalíčku nebo Kytice jistě velmi cenná deviza, která řadí Sternwaldovo dílo zaslouženě k řadě nejpůsobivějších uměleckých zpracování této látky. 

obsazení: coro bamb, 2fl - II muta fl picc, 2ob - II muta cor ingl, 2cl, 2fg, 2cor, 2trb, tbn, batt, arp, pfte, archi
materiál: partitura
nakl. č.: R 117

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

314 Kč
Rok vydání
2007
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660610817
Katalogové číslo
R 117
Interpret