Noty Zdeněk Šesták: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 „Cesta poznání“
Rok vydání
2008
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660611036
Katalogové číslo
R 139
Interpret

Zdeněk Šesták: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 „Cesta poznání“

Zdeněk Šesták: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 „Cesta poznání“

Jako skladatel má Zdeněk Šesták na svém kontě řadu skladeb nejrůznějších forem a obsazení – smyčcové kvartety a kvintety, symfonické skladby, nástrojové koncerty, vokální kompozice (od písňových až po oratorium), skladby pro dechové nástroje i tvorbu věnovanou dětem.

K prvnímu vydání svého Koncertu pro violoncello a orchestr „Cesta poznání“ skladatel řekl: „Vedle své práce skladatelské se zabývám též studiem staré hudby, objevováním a zpracováváním často nespravedlivě zapomenutých hodnot, jež mají i dnešku co říci...

Jde mi přitom nejen o hudbu samu, ale i o souvislosti, jež stojí jakoby v pozadí za vznikem uměleckého díla. Je to permanentní a vůbec ne snadný proces poznávání. Cesta, kterou člověk za tímto účelem prochází, je plná úskalí, omylů i zklamání, ale i pocitů radosti z objeveného. Je to neustálý zápas o postižení, resp. přibližování se k onomu kantovskému - Ding an sich - u vědomí naší lidské nedostatečnosti. Věci a jejich historické souvislosti se neprojevují vůbec snadno a nějak přímočaře, k jejich uchopení je velice často potřeba velkých oklik a dialektického úsilí. Podstatu věcí i dějů nelze však poznat v žádném případě absolutně, ať se to týká jevů přírodních či společenských, o lidské duši ani nemluvě. Ale ta cesta sama o sobě, byť často neschůdná a trnitá, stojí za to, abychom se na ni vydávali.“ 

obsazení: vcl solo, 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cor, 2trb, timp, cel, arp, archi
materiál: partitura
nakl. č.: R 139

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

424 Kč
Rok vydání
2008
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660611036
Katalogové číslo
R 139
Interpret