Noty Jan Novák: Tibia fugitiva
Rok vydání
2008
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
Katalogové číslo
R 142
Interpret

Jan Novák: Tibia fugitiva

Jan Novák: Tibia fugitiva

Jan Novák (1921–1984) napsal v roce 1979 několik preludií a fug pro flétnu pod dojmem koncertního provedení sólových skladeb Johanna Sebastiana a Carla Philippa Emmanuela Bacha. Prvním Novákovým plánem byla "Die Wohltemperierte Flöte".

Preludia a fugy napsal ale pouze čtyři, pátá zůstala v náčrtu. Dvě z nich, A dur a c moll, byly vydány italským nakladatelstvím Zanibon pod názvem Due Preludi e Fughe, a dlouho byly považovány za jediné. Teprve v létě roku 2007 se dceři Jana Nováka a flétnistce Claře Novákové dostaly čirou náhodou do rukou kopie rukopisu s označením TIBIA FUGITIVA, kde jsou uvedeny všechny čtyři preludia a fugy, v pořadí RE, FA, LA, DO (D dur, f moll, A dur, c moll).

Toto vydání "ztracených" dvou preludií a fug vyplňuje tedy chybějící článek ve flétnové tvorbě Jana Nováka. Latinské názvy, pro Nováka obvyklé, byly respektovány, jakož i možný střih ve druhé fuze, vycházející ze dvou různých pramenů. Tibia fugitiva je velkým obohacením flétnového sólového repertoáru, formálně čerpající z tvorby barokních mistrů, ale zároveň žijící díky inspiraci a umění jednoho z nejzajímavějších českých skladatelů 20. století.  

obsazení: fl
materiál: part
nakl.č.: R 142

116 Kč
Rok vydání
2008
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
Katalogové číslo
R 142
Interpret