Noty Miroslav Kubička: Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr
Rok vydání
2009
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660611425
Katalogové číslo
R 178
Interpret

Miroslav Kubička: Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr

Miroslav Kubička: Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr

Miroslav Kubička je autorem řady orchestrálních, písňových, sborových a komorních kompozic. Značný ohlas zaznamenala Kubičkova Symfonie pro velký orchestr z let 1977 - 1980, k významným skladbám patří 2. klavírní koncert (1984 - 1986), komponovaný pro klavíristu Ivana Klánského.

Na festivalu Pražské premiéry 2005 zazněly z Kubičkovy tvorby Tři fresky pro smíšený a dětský (ženský) sbor, varhany a bicí nástroje na slova staré české poezie (1997 - 2000), které vznikly na objednávku abbého Georgese Duranda a měly symbolizovat spřízněnost tří významných kulturních center Evropy: Avignonu, Boloně a Prahy. Ve světové premiéře zazněly v červenci 2002 v Avignonu. Z komorní tvorby zaslouží pozornost především jednovětý smyčcový kvintet Rozhovory (1982), z novějších děl je třeba připomenout Kvartet in C pro flétnu, housle, violoncello a klavír (2000 - 2001).

Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr vznikal na popud Silvie Hessové a Daniela Wiesnera v letech 2006 - 2008. Je oslavou přátelství spřízněných duší putujících společnou cestou pozemským životem. Skladba plyne v jednom proudu, i když je zřetelně rozčleněna na variační část pomalou a energickou sonátovou část rychlou. 

obsazení: vno solo, pfte solo, 2 fl - II muta fl picc, 2ob, 2 cl - II muta cl b, 2fg, 2cor, 2trb, tbn, perc, archi
materiál: partitura
nakl.č.: R 178

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

198 Kč
Rok vydání
2009
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660611425
Katalogové číslo
R 178
Interpret