Noty B. A. Wiedermann: Varhanní skladby IV
Rok vydání
2010
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660611661
Katalogové číslo
R 202
Interpret

B. A. Wiedermann: Varhanní skladby IV

B. A. Wiedermann: Varhanní skladby IV

Skladby B. A. Wiedermanna (1883–1951), které přináší tato publikace, dosud nebyly vydány tiskem. Cílem této edice je zprostředkovat pokud možno původní autorův záměr a redakční zásahy, kterých nebylo mnoho, jsou vyznačeny v hranatých závorkách. Publikace obsahuje skladby Preludium in c moll (1925), Variace na vlastní téma (1948), dvě Pastorely (1943, 1947), Elegii (1934) a dvě kompozice s názvem Ricordanza (sine anno, 1944).

Při výběru pramenů byly upřednostňovány autorovy rukopisy (dílem uložené v Českém muzeu hudby v Praze – ČMH, dílem v soukromé sbírce Ireny Chřibkové – ICh). Úroveň jejich vypracování je různá: od „holého“ notového textu až k poměrně propracovanému zápisu dynamických, artikulačních a výrazových pokynů. Edice mlčky upravuje na některých místech pouze způsob zápisu (vynechání či přidání tzv. bezpečnostních posuvek apod. či nahrazení dlouhých legatových oblouků textovým předpisem „legato“ či zkratkou „leg.“, jehož platnost končí vždy novým artikulačním označením).  

obsazení: org
materiál: partitura
nakl. č.: R 202

275 Kč
Rok vydání
2010
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660611661
Katalogové číslo
R 202
Interpret