Noty Jiří Gemrot: Capriccio pro cello a klavír
Rok vydání
2015
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660612231
Katalogové číslo
R 256
Interpret

Jiří Gemrot: Capriccio pro cello a klavír

Jiří Gemrot: Capriccio pro cello a klavír

Jiří Gemrot (nar. 1957 v Praze) je autorem desítek skladeb komorních, orchestrálních,koncertantních,vokálních a zasáhl i do hudby filmové. Jeho hudební jazyk vyrůstá z kontinuální tradice evropské hudby a při snaze o moderní a neotřelý výraz se snaží o prvoplánovou sdělnost a silný emotivní kontakt s posluchači.

"Capriccio pro cello a klavír jsem napsal na přelomu roku 2011-12. Formálně je volněji pojatým rondem a ačkoliv na ploše šesti minut dává interpretům možnost předvést kantilénu, akordickou hru, pizzicata, umělé flažolety, glissanda, cit pro agogiku v kadenčně rozvolněných místech nebo rytmicky pregnantní techniku, usiloval jsem o jeho přirozeně ucelené vyznění. Prostředky pro efektní účin Capriccia jsem ale ve srovnání s mými jinými cellovými skladbami (Sonátou nebo oběma koncerty) volil s přihlédnutím k věku soutěžících." Jiří Gemrot

obsazení: vlc, pfte
materiál: partitura, part
nakl.č.: R 256

171 Kč
Rok vydání
2015
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660612231
Katalogové číslo
R 256
Interpret