Noty Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční /partitura
Rok vydání
2014
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660613436
Katalogové číslo
R 312a
Interpret

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční /partitura

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční /partitura

Jakub Šimon Jan Ryba (1765–1815) patří nepochybně k nejznámějším českým kantorům a zároveň je (poněkud nespravedlivě) vnímán téměř výhradně jako autor jednoho díla, byť obecně známého a oblíbeného. Česká mše vánoční není jen prvním kompletním liturgickým dílem v českém jazyce, nýbrž i nejznámější skladbou J. J. Ryby. I přes represe a nucené omezení církevního života v době komunistické totality se stala symbolem českých Vánoc – nejen v kostelích, ale i na koncertním pódiu a na zvukových nosičích.

Naše vydání chce tuto skladbu předložit široké veřejnosti v podobě originálu co možná nejbližší – vycházeli jsme z nejstaršího zachovaného opisu, jenž Českou mši vánoční uchovává v podobě dle našeho názoru nejčistší a nejpůsobivější. Předlohou byl rukopisný soubor hlasů uložený v Českém muzeu hudby. V předloze chybí part violy, jenž je dnes bohužel ztracen. Doplnili jsme ho podle opisu Tomáše Čechala z roku 1978, který vznikl v době, kdy byl materiál ještě kompletní. Jako srovnávacího materiálu jsme použili opis ředitele kůru děkanského kostela v Klatovech Mansveta Kličky z roku 1864.

Vokální party obsahují sólové i sborové části, lze tedy usuzovat, že sólisté byli součástí sboru. Vzhledem k tomu, že naše vydání bude sloužit účelům praktickým, byly party Canto, Alto, Tenore převedeny do houslového klíče, part Clarino principale transponován pro trubku in B a party Clarinetto I, II převedeny do ladění in B. Pro případ, že by skladbu prováděl soubor historických nástrojů, jsou v setu partů taktéž přiloženy party nástrojů v původních laděních. Part Violone bude dnes hrát samozřejmě violoncello a kontrabas (nevíme, zda názvem Violone je míněn osmi- či šestnáctistopý nástroj), označení bylo proto změněno na Bassi.

Nejzávažnější změnou oproti originálu je transpozice částí Ad Kyrie, Ad Gloria, Ad Credo, Ad Offertorium, Ad Sanctus a Ad Benedictus o celý tón níž, aby byla mše dostupná k provedení i amatérským tělesům. Vzali jsme přitom v úvahu nejen historický posun ladění a výšky komorního a, ale i fakt, že tyto transpozice nalezneme již v některých opisech. Poněvadž však přenesení o celý tón níž v několika taktech Offertoria překračuje rozsah nástrojů, bylo nutno tyto takty upravit – úprava je odlišena menšími typy a původní znění je uvedeno v poznámkách, stejně jako ostatní odchylky od rukopisu.  

obsazení: fl, 2cl in Si bemolle ossia in Do, 2cor, trb in Si bemolle ossia clarino in Do/in Si bemolle, timp, org, archi, coro misto, SATB soli
materiál: partitura
nakl. č.: R 312a

605 Kč
Rok vydání
2014
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660613436
Katalogové číslo
R 312a
Interpret