Noty Antonín Dvořák: Alfred / klavírní výtah
Rok vydání
2014
Vydavatel
Český rozhlas, Etnologický ústav AV ČR
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660613344
Katalogové číslo
R 303
Interpret

Antonín Dvořák: Alfred / klavírní výtah

Antonín Dvořák: Alfred / klavírní výtah

Spolupráce Nakladatelství Českého rozhlasu a Kabinetu hudební historie AV ČR na přípravě notového materiálu Dvořákovy opery Alfred vyústila ve vydání klavírního výtahu, který pro účely nastudování opery zhotovil v roce 2012 skladatel Otomar Kvěch. Revizi klavírního partu podle Dvořákovy autografní partitury provedla Markéta Kratochvílová. Edičního zpracování německého textu opery a scénických poznámek se ujala Jarmila Gabrielová.

V obdivuhodně bohatém skladatelském odkazu Antonína Dvořáka zaujímá opera významné a do jisté míry jedinečné postavení. Byl to obor, jemuž se Dvořák soustavně věnoval od počátku své tvůrčí dráhy téměř do posledních dnů svého života a v němž, na pozadí rozvíjející se české národní hudby a kultury v poslední třetině 19. století, spatřoval těžiště svého uměleckého snažení. Pokud jde o okolnosti vzniku Dvořákovy první opery Alfred, můžeme podle datačních údajů zapsaných v autografu spolehlivě říci pouze to, že partitura opery vznikala zřejmě v průběhu roku 1870, a to na libreto Alfred der Große německého básníka Karla Theodora Körnera (1791–1813). 

Není nic známo o tom, že by snad skladatel sám usiloval během svého života o provedení opery Alfred na scéně Prozatímního či Národního divadla v Praze, anebo na některé z německých scén v českých zemích či jinde. Navíc toto dílo neuvedl v žádném ze soupisů svých skladeb, v korespondenci o ní nepsal a ani jinak se o existenci tohoto díla nezmiňoval. 

Opera Alfred zazněla 17. září 2014 v Rudolfinu v nastudování Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Českého filharmonického sboru Brno pod taktovkou Heiko Mathiase Förstera.

obsazení: soli S, Ms, 3T, Bar, 2B, coro misto, pfte
materiál: klavírní výtah
nakl.č.: R 303

1045 Kč
Rok vydání
2014
Vydavatel
Český rozhlas, Etnologický ústav AV ČR
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660613344
Katalogové číslo
R 303
Interpret