Noty Jan F. Fischer: Monology pro harfu
Rok vydání
2020
Vydavatel
Český rozhlas / TRIGA
Distributor
Radioservis a.s.
Katalogové číslo
TR 0014

Jan F. Fischer: Monology pro harfu

Jan F. Fischer: Monology pro harfu

Přestože divadlo a film zůstávají hlavním Fischerovým zájmem, souběžně se scénickými kompozicemi vzniklo úctyhodné množství koncertních děl instrumentálních a vokálních.

Zvláštní postavení mezi nimi zaujímají skladby pro harfu, ať sólovou nebo v různých sestavách komorních a koncertantních. Inspirativní roli tu ve Fischerově tvorbě sehrála rozsáhlá činnost a konkrétní podněty harfistky Libuše Váchalové i její dcery a nástupkyně Jany Bouškové. Posledně jmenované jsou kromě jiných skladeb připsány i Monology pro harfu z roku 1991. Jana Boušková je nejen premiérovala a nahrála, ale pravidelně je uvádí na svých recitálech doslova po celém světě.

Skladba byla vydána v nakladatelství TRIGA v roce 1999.

obsazení: arp
materiál: part
durata: 19'
nakl. č.: TR 0014

132 Kč
Rok vydání
2020
Vydavatel
Český rozhlas / TRIGA
Distributor
Radioservis a.s.
Katalogové číslo
TR 0014