Noty Vítězslava Kaprálová: Tematický katalog skladeb
Rok vydání
2020
Rok nahrávky
2020
Vydavatel
The Kapralova Society / Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
ISBN
978-0-9940425-5-2
EAN
9780994042552
Katalogové číslo
R 317

Vítězslava Kaprálová: Tematický katalog skladeb

Vítězslava Kaprálová: Tematický katalog skladeb

Tematický katalog skladeb Vítězslavy Kaprálové představuje nejúplnější a nejpodrobnější soupis díla jedné z nejpozoruhodnějších skladatelských osobností české meziválečné hudební kultury.

Popis relevantních pramenů – od skic, autografů a autorizovaných opisů skladeb až po vydání jejich definitivní verze – umožňuje sledovat vývoj skladatelčiny tvorby.
Katalogové jednotky obsahují množství málo známých detailů a zároveň upřesňují informace a opravují chyby a omyly předchozích soupisů skladatelčina díla.

Tematický katalog obsahuje kompletní hudební odkaz Kaprálové, tedy i juvenilia, torza a nezvěstné skladby. Publikace je doplněna o obvyklé seznamy a rejstříky pro rychlou a snadnou orientaci.
S Tematickým katalogem skladeb Vítězslavy Kaprálové souvisí také korespondence s nakladateli, otištěná v druhé části publikace. Opatřenou poznámkami ji zařazujeme jako další díl k soubornému vydání skladatelčiny korespondence.

nakl. č.: R 317
980 Kč
Rok vydání
2020
Rok nahrávky
2020
Vydavatel
The Kapralova Society / Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
ISBN
978-0-9940425-5-2
EAN
9780994042552
Katalogové číslo
R 317