Noty Lubomír Novák: Písně, tance a koledy 16. – 19. století
Rok vydání
2022
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660615232
Katalogové číslo
R 490

Lubomír Novák: Písně, tance a koledy 16. – 19. století

Lubomír Novák: Písně, tance a koledy 16. – 19. století

Lubomír Novák (1931–2019) byl pedagogem hry na trubku a další dechové nástroje. Od roku 1960 až do 2015 se věnoval výuce dětí a mládeže na ZUŠ v Praze 3. Zde také založil a vedl zároveň velký dechový orchestr Žižkovská smršť a komorní soubor Basfifa (15 členů). Jako lektor MLŠSH (Mezinárodní letní škola staré hudby) vedl třídu orchestru dětí a mládeže ve Valticích od jejího založení až do roku 2015.

Celých 10 let aktivně spolupracoval s profesorem Miroslavem Venhodou v jeho souboru Pražští madrigalisté, kde hrál na cink a na trubku. 15 let byl členem orchestru basiliky sv. Jakuba v Praze (Cantores Pragenses) – zde jako hráč na trubku absolvoval bezpočet účinkování při bohoslužbách, řadu koncertů doma i v zahraničí, převážně s barokním a klasicistním repertoárem, ale i s hudbou soudobou.
Lubomír Novák byl také dlouholetým předsedou předmětové sekce učitelů žesťových nástrojů ZUŠ v Ústřední umělecké radě (poradním orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Jako člen odborné komise MŠMT se podílel na přípravě nové koncepce základních uměleckých škol, na přípravě učebních osnov pro dechové nástroje i na organizaci celostátních soutěží. Řadu let spolupracoval na organizaci mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga.

Je autorem Přípravné školy hry na trubku a lesní roh (zatím nepublikována), Melodických etud pro trubku (Svaz hudebníků, Praha 1981) a Nátiskových
a technických cvičení pro trubku
 (Montanex, s.r.o. Ostrava 1993).
Písně, tance a koledy 16. – 19. století jsou nyní publikovány ve Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu na popud dcery Lubomíra Nováka, Ivany Novákové.
Poslední tři skladby našeho sborníku je možné hrát v triu trubka I, trubka II a trombon.

obsazení: trb (in B / in C), pfte / trb II + tbn
materiál: partitura, party
nakl. č.: R 490
275 Kč
Rok vydání
2022
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660615232
Katalogové číslo
R 490