Noty Ilja Hurník: Tance v písních, Tři písně o přírodě
Rok vydání
2024
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660615782
Katalogové číslo
R 519

Ilja Hurník: Tance v písních, Tři písně o přírodě

Ilja Hurník: Tance v písních, Tři písně o přírodě

Ilja Hurník se písňové tvorbě věnoval celý svůj život. Písňové cykly Tance v písních (1936) a Tři písně o přírodě (1937) pocházejí z jeho raného období, oba byly zkomponovány ještě za jeho pobytu ve Svinově (dnes městská část Ostravy).

Dochovaly se v rukopisné podobě, a to hned v několika exemplářích. Jeden autograf obou cyklů je uložen ve Fondu muzikologie a teatrologie Ostravského muzea, jako součást pozůstalosti Lídy Maškové-Kublové. Další autograf je pak součástí soukromého archívu rodiny skladatele. Jelikož autor exempláře nedatoval, není možno určit, který z nich je starší. Existence duplicitních rukopisů sloužila při přepisu notového textu.

Exemplář uložený v Ostravském muzeu je opatřen osobním věnováním tehdy mladinkého skladatele v té době již zralé sopranistce Lídě Maškové-Kublové (1890–⁠⁠⁠1976), české operní pěvkyni, která pocházela z Ostravy. Mimo Ostravu umělecky působila například v Olomouci, byla též sólistkou Národního divadla v Praze a působila taktéž v Německu. Jejím manželem byl tenorista Richard Kubla a s rodinou Ilji Hurníka byla po celý život v kontaktu. Dokladem je mimo jiné dochovaná korespondence.
Oba cykly pak Lída Mašková-Kublová premiérovala za klavírního doprovodu skladatele.

obsazení: voc, pfte
materiál: partitura
durata: 8' + 7'
nakl. č.: R 519
308 Kč
Rok vydání
2024
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
9790660615782
Katalogové číslo
R 519