Mluvené slovo Křest svatého Vladimíra
Rok vydání
2016
Vydavatel
Audiostory , Audiostory
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8594015312835
Celková délka
00:50:15
Interpret slova
Autor knihy

Křest svatého Vladimíra

Křest svatého Vladimíra

Křest svatého Vladimíra, poslední ze tří satirických veršovaných skladeb napsaných v době Havlíčkova pobytu ve vyhnanství v Brixenu, patří mezi nesmrtelnou klasiku české literatury. Jeden z největších českých novinářů a Mistr satirických epigramů v ní v roce 1855 zveršoval vyprávění středověkých spisů o příchodu křesťanství na Rus. Vložil do ní svůj pohled na náboženství i na režim ruského samoděržaví, potažmo na absolutistickou moc vůbec. Křest svatého Vladimíra není mezi některými gymnazisty a studenty literatury tak známým dílem, jako Klár Lávra. Přitom je toto třetí satirické dílo Karla Havlíčka velmi nadčasové a obsahově stále aktuální: Jde o příběh boha Peruna (slovanský bůh hromu). Car chtěl, aby mu na jeho svátek Perun zahřměl na oslavu. Perun to odmítl splnit. Vymezil se vůči carově příkazu rezolutně a použil nevybíravý slovník. Car dal Peruna chytit, vláčet městem připoutaného na koňském ocase a poupně utopit. Rusku pak chyběl Bůh... a co se dělo dál? Dílo je psáno velmi čtivým, hovorovým, místy vulgárním jazykem. Havlíček zde ironizuje moc státního aparátu, který může poroučet i Bohu. Tuto audioknihu vydavatelé věnují vynikajícímu herci – Mistru slova a učiteli rétoriky, Janu Přeučilovi, k jeho významnému životnímu jubileu.
139 Kč
Rok vydání
2016
Vydavatel
Audiostory , Audiostory
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8594015312835
Celková délka
00:50:15
Interpret slova
Autor knihy

Jednotlivé části

Zpěv první – Perun a Vladimír 00:06:43
Zpěv druhý – Hospodářství 00:06:36
Zpěv třetí – Vojenský soud 00:04:47
Zpěv čtvrtý – Testament Perunův 00:03:56
Zpěv pátý - Bezbožnost na Rusích 00:05:30
Zpěv šestý - Audience 00:04:26
Zpěv sedmý – Ministerská rada 00:05:49
Zpěv osmý - Kamarila 00:05:13
Zpěv devátý - Jezovitský marš 00:03:01
Zpěv desátý – Konkurs 00:04:14

Více