Mluvené slovo Vita Caroli - Vlastní životopis Karla IV. + Hudba na dvoře Karla IV.
Rok vydání
2016
Vydavatel
Supraphon , SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
02:20:05
Interpret slova
Autor knihy

Vita Caroli - Vlastní životopis Karla IV. + Hudba na dvoře Karla IV.

Vita Caroli - Vlastní životopis Karla IV. + Hudba na dvoře Karla IV.

K výročí krále Karla IV. (700 let) vychází v jednom kompletu nahrávka zachycující mluvené slovo i ukázky původní středověké hudby, tak jak zněla v českých zemích v době vlády našeho nejvýznamnějšího panovníka. Vlastní životopis, sepsaný Karlem IV. pod názvem Vita Caroli, je jako literární autoportrét v evropské středověké literatuře ojedinělým dílem. Výjimečnost autorovy osobnosti spočívala už v tom, že na rozdíl od svých současníků na evropských trůnech, kteří nedovedli číst ani psát, byl Karel Lucemburský člověkem nesmírně vzdělaným, vystudoval pařížskou Sorbonnu a plynně hovořil i psal v pěti evropských jazycích. Své vladařství pojímal král Karel IV. v duchu teorií sv. Augustina jako službu a v souladu s tím se snažil vykonávat i své "řemeslo královské". Bohaté životní osudy a zkušenosti z mládí se rozhodl zachytit proto, aby postavil před oči svých nástupců "zrcadlo knížecí", tedy jakési výchovné resumé bouřlivých dobrodružství, prokládaných teologicko mravními úvahami. Píše také nesmírně zajímavě o svých věšteckých schopnostech. Jan Kačer čte Vlastní životopis v dokonalém souznění s Karlovým vynikajícím dílem literárním, historiografickým i vladařským. Na tuto slavnostní četbu navazuje rekonstrukce hudebních kompozic mnohotvárné podoby hudby doby Karlovy, pro niž je charakteristické dynamické pronikání nových výrazových struktur. Styl hudby komponované v pařížské katedrále Notre Dame či podoba tzv. ars nova a hudby italského Trecenta zdomácněly v Čechách v kratších písňových formách, oblíbených v klášterech, mezi studenty a kleriky pro svůj energický modální rytmus a muzikantské pohrávání s jednotlivými hlasy. Pronikl i do taneční a populární hudby, studentských koled a světských milostných písní. Pozoruhodná demokratičnost hudební kultury doby Karlovy se projevuje i v písních duchovně lyrických, v nichž se prosazovala vedle latiny stále více čeština. Soubory Symposium musicum a Pražští madrigalisté představují tuto mnohotvárnou podobu středověké hudby a písní s dobovými nástroji v zasvěcené interpretaci. Poklady z archivu Supraphonu: četba z výjimečného literárního díla našeho nejvýznamnějšího panovníka, doprovázená hudbou a zpěvem písní, které mohl Karel IV. slýchat v chrámu i na hostinách
149 Kč
Rok vydání
2016
Vydavatel
Supraphon , SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
02:20:05
Interpret slova
Autor knihy

Jednotlivé části

Album 1
Úvod - Mittitur archangelus 00:08:18
/
J'aime la flour 00:10:24
/
Flos florum 00:15:41
/
Buóh všemohoucí 00:04:27
/
Ave maris stella 00:04:25
/
Philippe Künec 00:02:52
/
Edi beo pu 00:04:55
/
Mittitur archangelus 00:01:09
/
Quatter cosse in une lette 00:00:31
/
Got, dine wunder manigfalt 00:01:14
/
Wilt du mentschen art 00:01:39
/
Gar lys in senfter wys wach libste fraw! 00:01:23
/
Otep myrrhy 00:02:29
/
Lamento di Tristano 00:02:13
/
Dřevo sě listem odievá 00:02:04
/
Andělíku rozkochaný 00:00:59
/
Je fortune 00:01:27
/
Saltarello 00:01:37
/
La Manfredina 00:01:39
/
Czaldy waldy 00:00:46
/
Estampida 00:01:15
/
Německý tanec 00:00:26
/
Saltarello II 00:01:16
/
Album 2
Voer mi toent si een stoen ghelaet 00:02:22
/
Vaer rouwe in dander huys 00:00:41
/
Tant plus vos voye 00:00:58
/
Gia ebbi libertate 00:03:19
/
Je porta my ablement 00:01:07
/
In vrouden willen 00:01:12
/
O sinne miin 00:01:32
/
Dame je weil endurer 00:02:30
/
Hoquetus David 00:02:19
/
Quant je suis mis au retour 00:01:47
/
Een meysken dat werde gaet 00:01:50
/
Lux vera lucis radium. Hymnus 00:02:09
/
Viderunt omnes 00:06:49
/
En aetas jam aurea 00:02:02
/
Nascitur de Virgine 00:02:34
/
Přišli jsme na česť zpievajíc (More festi quaerimus) 00:01:14
/
Ave Jesu - O praemium 00:03:26
/
Gentis mens labilis 00:02:24
/
Veni sanete spiritus 00:02:05
/
Gaude dei genetrix - Gaude virgo mater - Gaude virgo Maria 00:02:52
/
Ursula speciosa 00:02:18
/
Vos quid admiramini - Gratissima virginis 00:02:28
/
Po che partir (Ballata) 00:03:05
/
Stola Jacob 00:02:29
/
Flos florum inter lilia 00:01:25
/
Ave coronata - Alma parens 00:02:15
/
Zdráva hvězdo mořská (Ave Maris stellla) 00:04:26
/
Christus surrexit, vinctos - Chorus novae - Christus surrexit, mala nostra texit. Moteto 00:03:18
/

Více