Mluvené slovo Příběhy starého Izraele
Rok vydání
2016
Vydavatel
OneHotBook , OneHotBook
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8594169480886
Celková délka
03:53:28
Interpret slova
Autor knihy

Příběhy starého Izraele

Příběhy starého Izraele

Poslouchejte povídání, z něhož čerpají všechna další… Jak vznikl svět a proč byli lidé vyhnáni z ráje? Kdo přežil nesmírnou potopu? Co je to babylonská věž a kterak došlo ke zmatení jazyků? Kdo byl Mojžíš a jak probíhala cesta do zaslíbené země? Kde se skrývala síla bájného Samsona? Jak zvítězil David nad Goliášem? Proč se říká, že je někdo „moudrý jako Šalamoun“? A kterak se Jonáš dostal z břicha velryby? Čtrnáct přístupně podaných příběhů ze starého Izraele ukazuje starozákonní židovský výklad dějin od stvoření světa přes vyvedení izraelitů z Egypta a stavbu Jeruzaléma až po babylonské zajetí Židů.

199 Kč
Rok vydání
2016
Vydavatel
OneHotBook , OneHotBook
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8594169480886
Celková délka
03:53:28
Interpret slova
Autor knihy

Jednotlivé části

Příběh o tom, jak vznikl podle Izraelců svět a všechny jeho divy ... 00:14:57
Příběh, v němž člověk poprvé zabije člověka a přijme za to trest ... 00:06:44
Příběh o nesnírné potopě světa, o Noemovi a jeho arše ... 00:09:26
Příběh o stavbě obrovské babylonské věže a o zmatení jazyků ... 00:07:08
Příběh vypráví o podivuhodném životě Abrahámově a o jeho synu Izákovi ... 00:13:42
Příběh o osudu města Sodomy, o otci Lotovi, jeho dcerách ... 00:07:46
Příběh vypráví o Josefovi a jeho bratrech ... 00:22:38
Příběh o Mojžíšovi, egyptských ranách a dlouhé strastiplné cestě do země zaslíbené ... 00:42:19
Příběh vypráví o největším izraelském siláku Samsonovi 00:11:28
. Příběh o Saulovi, který hledal oslice a nalezl království ... 00:26:30
Příběh vypráví o moudrosti izraelského krále Šalamouna ... 00:26:36
Příběh o Jonášovi, který prchal před rozkazem boha Jahva ... 00:09:08
Příběh vypráví o statečné dívce Judit ... 00:11:48
Příběh o smutném konci města Jeruzaléma, o proroku Jeremiášovi ... 00:23:18

Více